نشان ملی استاندارد ایران (ISIRI)

محصولات تولیدی در کشور شامل سه دسته هستند گروه اول کالاهای دارای استاندارد اجباری هستند که بدون اخذ نشان استاندارد قابلیت تولید و توزیع وجود ندارد. گروه دوم محصولاتی است که استانداردآن

تدوین شده است و به صورت تشویقی می باشد. وجود نشان استاندارد به برندینگ و فروش بهتر واطمینان خاطر مصرف کننده می انجامد. گروه سوم محصولاتی است که هنوز استاندارد ملی بر آن تدوین نشده است و پیش نیاز اخذ نشان ملی استاندارد، تدوین استاندارد مربوطه می باشد. کارشناسان خانه ایزو ایران آمادگی دارند، تا در زمینه اخذ نشان استاندارد با واحدهای تولیدی و صنعتی همکاری نمایند و همچنین پیش نیاز های مورد نیاز جهت مشاوره در استاندارد ملی را، به شرح زیر فراهم نمایند:

 • جواز تاسیس
 • برند
 • ایران کد
 • آزمایشگاه
 • تامین مدیر کنترل کیفیت
 • تایید تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت
 • کالیبراسیون دستگاههای آزمایشگاه
 • Layout
 • Opc
 • چارت
 • ISO