OHSAS 18001، ایزو بهداشت و ایمنی

OHSAS 18001 چیست؟

OHSAS 18001  استاندارد بین المللی برای مدیریت سلامت و ایمنی است. صدور گواهینامه استاندارد نشان می دهد که سازمان مورد نظر که چگونه ریسکهای بهداشت و ایمنی را شناسایی، مدیریت و کنترل می کند.

این استاندارد بر اساس فرایند مدیریت" طرح - انجام - بررسی - عمل " ، آن طراحی شده است.  این استاندارد سازگار با ISO14001و ISO9001طراحی شده است. با این حال، این به این معنا نیست که هر سه استاندارد باید در جای خود برای دستیابی به صدور گواهینامه باشد

ohsas.

فرایند " طرح - انجام - بررسی - عمل " چیست؟

" طرح - انجام - بررسی - بررسی " یک چارچوب مدیریت است که با یک رویکرد روشمند به حل مسئله و بهبود مستمر می پردازد. این چرخه شامل چهار مرحله زیر است:

طرح - این مرحله شما نیاز به شناسایی اهداف و درک وضعیت فعلی خود دارید.

انجام – این بخش به پیاده سازی طرح می پردازد. شما نیاز به تمرکز بر چگونگی ایجاد ارتباط ، نظارت و ایجاد تنظیمات در طول اجرای طرح دارید.

بررسی - در مرحله بررسی شما را ارزیابی پیشرفت خود را نسبت به اهداف اولیه خود می سنجید. نکته کلیدی آن است که  برای ارزیابی پیشرفت باید آنچه را انجام داده اید را با آنچه که برای بهبود نیاز دارید بسنجید.

عمل – حالا وقت عمل است! در این مرحله شما باید بدانید چه پیشرفت های برای دستیابی به موفقیت مورد نیاز شماست.

OHSAS18001

چرا OHSAS 18001 را انتخاب کنید؟

OHSAS 18001  نشان می دهد که سازمان شما از نظر قانونی سازگار است و قادر به مدیریت ریسکهای بهداشت و ایمنی می باشد.

به علاوه این استاندارد سهامداران تعهد خود را به سلامت و ایمنی اثبات کرده ، و در نتیجه تاثیر مثبتی بر سلامت و ایمنی فرهنگ شرکت شما دارند.

صدور گواهینامه می تواند خسارت های ناشی از تصادف و بیمه هزینه را کاهش دهد.

توسعه مستمر سازمان موجب نوآوری شده و نشان دهنده پیشرفت فکری رو به جلو است.

همچنین این استاندارد مزیت رقابتی برای سازمان محسوب می شود.

صدور این گواهینامه اغلب مورد نیاز برای سازمان های مناقصه جهت کار جدید است.

اجرای موفقیت آمیز دسترسی شما به کسب و کار جدید را افزایش می دهد.