5Sاز مدتها پیش وجود داشته و به هیچ وجه پدیده جدیدی نیست، اما تاکنون به این اندازه از آنها آگاهی نداشته ایم. از این روست که وقتی به اطراف خود نگاه می کنیم ، زمینه ها و موارد زیادی برای اصلاح و پیشرفت مشاهده می کنیم.

هنگامی که به ضرورت اجرای 5S در محل کار می اندیشیم ، در می یابیم که بسیاری از کارها را بدون فکر کردن در موردآنها و صرفاً از روی عادت انجام می دهیم . برای انجام اینگونه کارها به شیوه درست ، می توان بخوبی از 5S بهره گرفت .

5S همچون یک آیینه ، منعکس کننده عادات و الگوهای رفتاری ماست. با این وجود، غالباً ترجیح می دهیم چشمانمان را ببندیم و به آنچه در اطرافمان نیازمند اصلاح و بهسازی است، نگاه نکنیم.

بسیاری از مشکلات روزمره را می توانیم با کمی توجه به اصول 5S از پیش پا برداریم . عدم رعایت 5S نشانه ای از تنبلی است.

مدیران و سرپرستان ، قبل از تشویق و ترغیب دیگران به رعایت 5S ، باید نگاهی دقیق به اطراف بیندازند و ببینند که آیا خودشان ، اصول 5S و لزوم اجرای آن را واقعاً درک می کنند؟

اگرچه جنبش 5S به اصلاحاتی در زمینه های گوناگونی میپردازد، لیکن نقش مهم تر آن ، تغییر دیدگاه افراد نسبت به کارهایی است که انجام می دهند. 5S آنان را قادر می سازد که واقعیتها را با دقت و وضوح بیشتری ببینند و از این طریق، نقش موثر و مهمی را برعهده گیرند.

در یک مجموعه اجرای 5S بایکی از کارهای لازم برای ایجاد اصلاحات ، به خودی خود ، امری ساده است. مساله دشوار، استمرار در انجام آنهاست که نیاز به اراده ، پایداری ، و همکاری دارد.چنین مجموعه ای ، احساس هویت گروهی را در افراد شکل می دهد و فضای بهتری برای همکاری ایجاد می‌کند.

باید با عمل کردن شروع کنید مساله این نیست که تا چه اندازه از تئوری آگاهی دارید. تئوری ، به خودی خود ، نتیجه ای به بار نخواهد آورد. تنها با عمل کردن است که نتایج حاصل می شوند. عمل کردن ، نگرش افراد را نسبت به محیط اطرافشان ، تغییر می دهد و آنان را متحول می کند. اساس توفیق درمدیریت نیز دقیقاً همین است.

هریک از بخش های فرایند 5S از اهمیت خاص خویش برخوردار است.هرقدم می تواند ما را آگاهتر سازد. 5S بهترین راه جلوگیری از اتلاف است. به همین علت است که در صنایع الکترونیک و ابزار دقیق ، که بهره گیرنده از پیشرفته ترین تکنولوژیهای موجودند، اصول 5S به بهترین نحو اجرا و رعایت می شود. از این روست که توجه نوینی نسبت به 5S در حال ظهور است.

 
گام اول: ساماندهی(جدا سازی اقلام ضروری از غیر ضروری)

E       شناسایی اقلام ضرور از غیر ضرور

E  طبقه بندی اشیا و دسته بندی

E  تعیین اولویت نگهداری برای اشیا

E  ذخیره سازی مناسب برحسب نیاز

E  دور ریختن اقلام زاید

 

ساماندهی به معنای قراردادن اشیاء در مکانهای صحیح ، و حل کردن مشکلات در سر منشاءآنهاست. درمیان اصول 5S ، ساماندهی از بالاترین اولویت برخوردار است . کارخود را با ساماندهی محل کار شروع کنید. اشیاء بی استفاده و غیرضروری را دور بریزید.

ساماندهی باید از سوی مدیریت آغاز شود. زیرا افراد آنقدر درگیر کارهای روزمره اند، یا آنقدر به اوضاع فعلی و روش کنونی انجام کارها عادت کرده اند که نیازی برای انجام ساماندهی احساس نمی کنند. باید مکرراً در جهت دور ریختن اشیاء زاید اقدام کنید چرا که دور ریختن یکباره همگی آنها بسیار مشکل است . به قول معروف، آنهایی که بهتر و زودتر اسباب کشی می کنند، آنهایی هستند که اثاث چندانی برای اسباب کشی ندارند و این مثالی است که اهمیت طبقه بندی و اولویت بخشیدن، و اهمیت معیارهای آن را بر ما روشن می کند.

در حل مشکلات مربوطه به ساماندهی ، به استثنای مسائل عمده فنی و تکنولوژیک ، نیاز چندانی به کمک گرفتن از خارج نخواهیدداشت. آنچه عموماً باید انجام دهید، آن است که افراد را پیوسته به پیشبرد و اصلاح امور ترغیب کنید تا با توجه به نتایج حاصل از فعالیتهایشان ، همواره و به گونه ای روز افزون ، در حال پیشرفت باشند.

 

اهداف

¥        تعیین معیارهایی برای حذف غیر ضروریها.

¥        به کارگیری مدیریت اولویتها و تعیین اولویتها

 

فعالیتها

v        حذف غیر ضروریها براساس معیارهای تعیین شده

v        کایزن و استانداردسازی بر اساس اصول

 

اصول

à       مدیریت اولویتها و مبارزه با علل

نمونه موارد فعالیتها

1-    دور ریختن اشیایی که به آنها نیاز ندارید.

2-    مبارزه با علل آلودگی و نشت.

3-    خانه تکانی و تمیز کردن محل.

4-    رفع عیوب و خرابیها

5-    بازبینی پوششها و محفظه ها به منظور پیشگیری از نشت و آلودگی.

6-    تمیز کردن کف محل کار.

7-    ساماندهی انبارها.

8-    حذف آلودگیها و گرد و غبار

9-    حذف نشت های روغن.

 

قبل از ساماندهی

باید از محل معاینه صورت گیرد و وضعیت موجود هم به تصویر کشیده شده و هم جانمایی فعالیت ها و مسیرها تنظیم شوند. این معاینه در پایان کار 5S باید مجدداً صورت گیرد و تفاوت های حاصله نشان داده شود
گام دوم: نظم و ترتیب

E       قراردادن اشیا در مکان مناسب

E  تعیین محل صحیح

E  تعیین نحوه استقرار در محل

E  رعایت مقررات استقرار

E       نتایج

E  پیداکردن اشیا به سادگی ( مکان )

E  یافتن اشیا به سرعت ( زمان )

 

واژه نظم و ترتیب به معنای دستیابی به اشیاء و در برگیرنده تمامی مراحل و موارد لازم برای تحقق آن است. تا هنگامی که از اشیاء استفاده می کنید، باید آنها را در اطراف خود به گونه ای گردآورید. در اینجاست که نظم و ترتیب در همه جنبه های زندگی روزمره ، مطرح می شود. از آنجا که عوض کردن دستها و تغییر مکان و موقعیت بدنی، در اتلاف وقت نقش عمده ای دارند، باید راهنمایی برای حذف آنها بیابید. در کارگاهها و کارخانه هایی که نظم و ترتیب به نحوی مطلوب رعایت نمی شود، افراد، وقت زیادی را صرف جستجو برای یافتن اشیاء مورد نیازشان می کنند.

به همین دلیل، باید راههایی بیابید که هرکس آنچه را می خواهد به آسانی یافته و بتواند آن را به سادگی به جایش بازگرداند. می توانید این کار را به یک مسابقه تبدیل کنید. افراد باید قادر باشند ابزارها و مدارک مورد نیازشان را ظرف 30 دقیقه بیاورند و دوباره در جای خود قرار دهند.

ابداع شیوه های موثر و کارآمد در زمینه های مراقبت و نگهداری و ذخیره سازی، از اهمیت زیادی برخورداراست، اما این بدان معنانیست که ملاحظات مربوطه به ایمنی و کیفیت را نادیده بگیرید.

زمانبندیها را با توجه به تعداد دفعات و میزان کاربرد هرچیز ، و اهمیت آن ، تعیین کنید. با کمی دقت در خواهید یافت که این موضوع در واقع از نوع ملاحظات هزینه نیز هست. اولویت موارد مختلف را با توجه به میزان هزینه و زمانی که می خواهید برای آنها صرف کنید، مشخص، و مقدار ذخیره مطلوب را برای هر یک از اقلام تعیین کنید، اما به خاطر داشته باشید که این مقدار هر چه کمتر باشد، بهتراست.

نظم و ترتیب هنگامی بهترین تاثیر را دارد که یکایک افراد در آن مشارکت داشته باشند و از هوش و خلاقیت خود، برای ابداع و به کارگیری روشهای مطلوب در زمینه ذخیره سازی و جایگذاری اشیاء بهره گیرند.

 

اهداف

×        نظم و ترتیب در محل کار

×        استقرار و جایدهی مناسب ( از لحاظ کیفیت ، ایمنی ، و بازدهی )

×        ارتقاء بهره وری از طریق حذف زمان تلف شده برای جستجوی اشیاء

 

فعالیتها

[        استقرار ذخیره سازی کارکردی براساس پنج"چ " و یک " ک"

[        تمرین و رقابت در زمینه آوردن و بازگرداندن اشیاء

[        مرتب کردن محل کار، و تجهیزات و اشیاء

 

اصول

Û        استقرار و ذخیره سازی کارکردی، حذف نیاز به جستجو

 

نمونه موارد فعالیتها

1-    استقرار هرچیز در جای مشخص و مخصوص آن.

2-    آوردن و بازگرداندن هرچیز درمدت 30 ثانیه

3-    استاندارد کردن امور پرونده ها

4-    نشانه گذاری محدوده ها و محل استقرار اشیاء

5-    حذف پوششها و قفلها.

6-    هرچیز که زودتر آمده ، زودتر می رود.

7-    نظم و ترتیب در تابلوهای اعلانات.

8-    طراحی اعلانات بنحوی که خواندن آنها آسان باشد.

9-    رعایت خطوط مستقی و زوایای قائمه.

10-ذخیره سازی و استقرار کارکردی مواد، قطعات چرخهای دستی، قفسه ها، ابزارها، تجهیزات و تمامی اشیاء دیگر.

 
گام سوم: پاکیزه سازی

µ        پاکیزه سازی محیط کار

µ  دور ریختن ضایعات

µ  پاکیزه سازی از آلودگیها

µ        تحت کنترل گرفتن لوازم و محیط

µ  بازبینی لوازم مصرفی

µ  کنترل مکانها و اشیا

 

پاکیزه سازی یکی از اساسی ترین فعالیتهای 5S است و چندان اشتباه نخواهد بود اگر آن را جوهر 5S بشمار آوریم . پاکیزه سازی ایده جدیدی نیست و از سالهای دور همواره مطرح بوده است. اما این موضوع ذره ای از اهمیت آن نخواهد کاست.

پاکیزه سازی شامل تمیز کردن و جلا دادن است و هردوی این فعالیتها برای ساختن افراد بهتری از ما، از اهمیت برخوردارند. پاکیزه سازی شامل تمیزه کردن و جلا دادن است و هر دوی این فعالیتها برای ساختن افراد بهتری از ما، از اهمیت برخوردارند. پاکیزه سازی، حتی اگر محدود به دستگاهها یا تجهیزات خاصی باشد، به خودی خود نیازمند شکیبایی، حوصله، و اختصاص دادن وقت و انرژی زیادی است. به قول معروف کاری نیست که درآن، پاکیزه سازی وجود نداشته باشد.

از سوی دیگر پاکیزه سازی همان بازبینی است.پاکیزه سازی فرآیندی است که همه دستگاهها، ابزارها، و تجهیزات را شامل می شود، و هدف از آن ، نگهداری و مراقبت صحیح و مناسب از آنهاست. با درک این نکته ، می توان پی برد که یک بازبین و جستجوگردقیق ، همان بازبین و جستجوگری است که پاکیزه سازی را به کاملترین وجه انجام می دهد در نتیجه ، برای تشخیص و رفع مشکلات جزیی و عادی ، در مرحله ای که هنوز غیر اساسی هستند، در بهترین موقعیت قراردارد. بدین ترتیب ، پاکیزه سازی، فرآیند تشخیص و تصحیح نیز هست.

فهم درون و بیرون هر چیز ، چنانکه در پاکیزه سازی و بازبینی بطور معمول صورت می گیرد، چشمان ما را به جهان بسیار گسترده تر خارج از محل کارمان، می گشاید.اخیراً ، افراد با پی بردن به اهمیت و نقش پاکیزه و پاکیزگی در ایمنی و کیفیت ، اقدام به ایجاد مقیاس و معیارهایی مبتنی بر اعداد و ارقام برای سنجش کمی میزان پاکیزگی نموده اند. امروزه هدف بسیاری از شرکتها، حذف کامل و عوامل آلوده کننده ، و رساندن میزان آنها به صفر است.

 

اهداف

T        دستیابی به میزان مطلوبی از پاکیزگی ، حذف کامل آلودگیها

T        شناسایی مشکلات جزیی از طریق بازبینی

T        درک پاکیزه سازی به عنوان نوعی بازبینی

فعالیتها

?        به کارگیری 5S به هنگام لزوم

?        پاکیزه سازی بهتر و دقیق تر

?        پاکیزه سازی و بازبینی تجهیزات و ابزارها

 

اصول

³        پاکیزه سازی به عنوان نوعی بازبینی و درجات مختلف پاکیزگی

 

نمونه موارد فعالیتها

1- تمرینات سریع 5S

2-    مسئولیتهای فردی

3-    آسان سازی پاکیزه سازی و بازبینی

4-    فعالیتها و مسابقاتی برای تمیز کردن هرچه بهتر

5-    مسئولیت تمامی افراد برای پاکیزگی محل کار( این موضوع در 5S از اولویت برخورداراست).

6-    انجام بازبینی و پاکیزه سازی ، و رفع مشکلات جزیی

7-    پاکیزه کردن محلهایی که اکثر افراد آنها را نمی بینند.

پاکیزه سازی زمینه اصلی تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه است در اینجا باید موضوع نشت و غبار و امثال آنرا ذکر کنیم و هر هفته حداقل 30 دقیقه همه باید پاکیزه سازی را عملاً انجام دهند.

 
گام چهارم: استاندارد سازی

,       کنترل و اصلاح دایمی

,پاکسازی

,نظم و ترتیب

,نظافت

,       استانداردسازی

,بازدید و مشاهده

,بهره گیری از رنک

 

برخلاف واژه های دیگر، استانداردسازی بیان کننده یک وضعیت است، یعنی وضعیتی که پس از انجام مکرر ساماندهی، نظم و ترتیب ، و پاکیزه سازی ، و توجه ویژه به آنها، حاصل می شود.

برخی از افراد در مقابل این پرسش که چگونه می توان این وضعیت پاکیزگی را حفظ و نگهداری کرد، از بهداشت و رعایت فردی سخن می گویند. اما حتی اگر خواسته باشیم مساله را به موضوعی فردی و شخصی تبدیل کنیم، باز ناگزیریم قواعد و شیوه عملکرد را به صورتی یکسان و هماهنگ در آوریم( یعنی آن را استاندارد کنیم)، و همواره در جهت حفظ وضعیت پاکیزگی بکوشیم. به همین ترتیب ، برای آن که یکایک افراد پیوسته از چندوچون استانداردسازی و وضعیت پاکیزگی و نظم محیط آگاه باشند، به مدیریتی خلاق ، و عوامل یادآوری کننده دیداری در آن ، نیازمندیم.

عوامل دیداری یکی از موثرترین و کارآترین ابزارها در دست شماست. به همین دلیل؛ کوتاه نیامدن و سخت گرفتن در زمینه مدیریت عوامل دیداری، از اهمیت زیادی برخورداراست.

چه انحرافی رخ داده است؟ چگونه رویداده است؟ در مورد آن چه کارهایی باید انجام شود؟ پاسخ تمامی این پرسشها باید از نقطه نظر دیداری کاملاً روشن باشد و در صورت امکان، باید از حواس دیگر نیز دراین زمینه کمک گرفت.

انجام فعالیتهای 5S برای یک بار بسیار آسان است؛ اما هنگامی که نوبت به استمرار و تکرار آنها می رسد؛ کار بسیار دشوار می شود . با این وجود، این استمرار تنها راه چاره در برابر پسروی و برگشتن به جای اول است. در اینجاست که به کارگیری و مدیرت عوامل دیداری بسیار اهمیت پیدا می کند، زیرا از این طریق، هرکس فوراً می تواند وجود مشکلات و موارد غیرعادی را تشخیص دهد، و در نتیجه ، می توان همه چیز را در وضعیت مطلوب نگاه داشت.

 

اهداف

{        استانداردهای اجرایی برای تداوم 5S

{        مدیریت دیداری خلاق بمنظور آشکار شدن ناهمگونیها و موارد غیرعادی

 

 

فعالیتها

|        مدیریت دیداری خلاق

|        تشخیص و اقدام سریع و بهنگام

|        به کارگیری ابزارهایی( از قبیل دفترچه ای راهنما) برای حفظ استانداردها و رونداستانداردسازی

|        نمایه گذاری با رنگها

 

اصول

³        مدیریت دیداری و استانداردکردن فعایتهای   5S

 

نمونه موارد فعالیتها

1-    علامات و نشانه های تایید کننده

2-    علامتگذاری محدوده های خطر بر روی اندازه نماها

3-    برچسبهای حرارتی

4-    علامات نشاندهنده جهت

5-    برچسبهای نشاندهنده قطر

6-    برچسبهای نشاندهنده جهتهای باز و بسته کردن

7-    برچسبهای نشاندهنده ولتاژ

8-    نمایه گذاری رنگی لوله ها

9-    برچسب های روغن

10-رنگ های هشداردهنده

11-علایم مربوط به تجهیزات خاموش کننده آتش

12-تمهیدات پیشگیری کننده از خطا و اشتباه

13-برچسبهای نشاندهنده مسئولیت

14-نمایه گذاری و انتظام سیمها

15- علائم مشخص کننده انجام شدن بازبینی

16-برچسبهای نشاندهنده میزان دقت ابزار

17- برچسبهای نشاندهنده حدود

18-نمایه گذاری با رنگها

19- استفاده از پوششهای شفاف

20-پیشگیری از ایجاد صدا و ارتعاش

21- استقرار اشیاء به نحوی که بتوان آنها را " چشم بسته" به کاربرد و کنترل کرد.

22-تقویم ها و سررسیدهای 5S

23-زیباسازی محیط کارخانه ها و فضای اطراف آن مانند پارکها

 
گام پنجم: مشارکت و انضباط

”    آموزش افراد و آگاهی

”    آگاهی از مقررات

”    ایجاد عادات صحیح

”    حضور کلیه افراد

”    گردهمایی و جلسات کوتاه

”    تکرار شفاهی الزامات

 

انضباط ، در برگیرنده چیزی بیش از یک بعد اخلاقی است. انضباط ، به معنی اندیشیدن به مشکلات، پیشنهاد راه حل برای آنها، و تلاش برای به کارگیری این راه حلها درجهت رفع آن مشکلات نیز؛ هست. این موضوع ، بویژه هنگامی که نوبت به ملاحظات مربوط به کیفیت ، ایمنی، و آلودگی می رسد، از اهمیتی ویژه برخورداراست. آیا آن شیر واقعاً بسته است؟ آیا کلید ایمنی در وضعیت روشن قرار دارد؟بعضی وقتها افراد مرتکب اشتباهاتی باور نکردنی می شوند، زیرا سپرهای محافظ خود را به زمین می اندازند: آنها انضباط خود را فراموش میکنند.

تا هنگامی که ناگزیر از داشتن تکیه و اعتماد به افراد( ازجمله خودمان ) هستیم، بایدکاری کنیم که آنها بتواند بهتر و هوشمندانه تر کار کنند. این کار به چیزی بیشتر از خواندن کتابهای مختلف و حضور در سخنرانیها نیاز دارد. این امر به معنی آموزش ، تمرین ، و تمرین بیشتر است. این کار یعنی درونی سازی و هضم وظایف ، و دلایل نهفته در پشت آنها.

باوجود این ، انجام مکرر یک کار ثابت به صورتی مطلوب ، برای افراد بسیار مشکل است. انسانها طبیعتاً دچار خطا می شوند. آنها برای جایگزین کردن روشهای آسان بجای شیوه های درست ، بسیار مستعدند. زمانی که فرض می کنیم انجام کاری به یک شیوه خاص ـ بدلیل آنکه آن را هزاران بار به همان طریق انجام داده ایم ـ آسانتراست، خود را بسیار خطا پذیر کرده ایم.

به همین دلیل ، تمرین ، از اهمیت زیادی برخوردار است . زیرا تمرین سبب جایگزین شدن و تقویت عادتهای صحیح می شود. به همین دلیل است که رعایت دقیق روشها ـ حتی برای انجام کارهای جزیی ـ اهمیت بسیار دارد.

از بسیاری از جهات ، حکمفرما کردن انضباط در محیط کار ، مهمترین اقدام برای حصول اطمینان از کیفیت مطلوب محصول نهایی است.

 

اهداف

˜       مشارکت کامل در ایجاد عادات صحیح و پیروی از مقررات

˜       عادت به برقراری ارتباط به نحو صحیح و کنترل نتیجه آن

فعالیتها

{        اجرای یکی از فعالیتهای 5S به مدت یک دقیقه

{        ارتباط متقابل

{        مسئولیتهای فردی

{        تمرین عادات صحیح

 

اصول

×        شکل دهی عادات صحیح ، و انضباط محیط کار

 

نمونه فعالیتها

1-    پاکیزه سازی همگانی

2-    تمرین وقت شناسی

3-    تمرین نظم و ترتیب

4-    پوشیدن کفشهای ایمنی

5-    مدیریت فضاهای عمومی و نحوه رفتار در آنها

6-    تمرین اقدامات اضطراری

7-    مسئولیت فردی

8-    تمرین ارتباط و تلفن

9-    دفترچه ها و کتابهای راهنمای 5S

10-توجه به زیباییها و رعایت ظواهر

 
چکیده مطالب

{       از انجام فعالیتهای 5S نباید تردیدی به خود دل راه داد، زیرا این کار آنقدها هم دشوار نیست.مساله مهم ، آغاز کردن این فعالیتهاست ، و حفظ این کوششها و نتایج آنها، بخش دشوار آن. افراد می توانند دلایل بسیاری در مورد عدم توانایی خود برای انجام فعالیتهای 5S ، غیر ضروری بودن فعالیتهای 5S ، و بالاخره بی تاثیر بودن آنها، برشمارند. نتایج عملی این فعالیتها خود بهترین قلم بطلان براین دلایل و بهانه هاست.

{       رهبری سطوح بالای مدیریت ، و مشارکت همه افراد در فعالیتهای5S ، از اهمیت زیادی برخورداراست. رفتار و طرز برخورد مدیریت ، در این میان ، ایفاگر نقشی سرنوشت ساز است، زیرا اگر مدیریت ، برخورد خوبی با فعالیتهای 5S نداشته باشد، هیچیک از افراد نیز آنها را جدی نخواهد گرفت. اما درصورتیکه مدیریت مصمم به اجرای این فعالیتها و کسب موفقیت درانجام آنها باشد، این تمایل و قاطعیت به افراد دیگر نیز سرایت کرده و تمامی شرکت مشتاقانه به انجام آنها خواهد پرداخت. به این ترتیب مدیریت هر شرکت ، مسئول روند اوضاع ، و تعیین کننده موفقیت یا شکست این فعالیتهاست.

{       افراد به هنگام تمیز کردن محل کار، انجام اصلاحات ، وتعمیر تجهیزات و ماشینها، ناگزیر خسته و کثیف می شوند. به همین دلیل، لازم است که این گونه کارها را به مراحل ساده تری تقسیم کرد که هریک ، بر نتایج حاصل از مرحله قبل ، استوار می شوند: همانگونه که در خط مونتاژ، هر مرحله از کار به مراحل قبلی اضافه می شود و در نهایت ، محصول نهایی را به وجود می آورد.

{       پسروی و عقب نشینی مجاز نیست. موفقیتها و دستاوردها را باید در هر مرحله ، تحکیم، و از مسببین آنها قدردانی کرد. در عین حال ، افراد باید بدانندکه حفظ این دستاوردها خود نیازمند کار و کوشش بیشتر است. انجام خانه تکانی و پاکیزه سازی برای یکبار ع کافی نیست. محل کار را باید هر روز هفته ، وهر هفته از سال ، پاکیزه و مرتب نگاهداشت.

نقش افراد و کمیته ها

 

کسانی که احساس خوبی در مورد خود دارند نتایج خوبی هم به بار می آورند.

 

People who feel good about themselvs produce good results.

 

موفقیت یک تصادف نیست.

 

Success is not an accident

نتیجه یک تیم خوب بیش از جمع بازیکنان آن است . دریک تیم معمولی یک بعلاوه یک دو است. و دریک تیم خوب حاصل جمع سه میشود به جای داشتن یک ستاره همه تیم ستاره خواهند بود.

 

The really good team is more than the sum of it’s players. In an ordinary team, one plus one is two, but in the best teams it is three. Rather than having one star, the whole team members be comestars.