با توجه به اهمیت زیاد ایمنی مواد غذایی  موسسه های معتبر مراجع مختلف در مناطق مختلف جهان اقدام به تدوین استاندارد در این زمینه کرده اند که از معروف ترین آنها استاندارد( BRC(British Retail Consortium، استاندارد بین المللی غذا(   IFS(International Food Standard  می باشد.
   BRC شرکت انگلستان با اعتبار از مرجع بین المللی خصوصی USAS امریکا به ممیزی و صدور گواهینامه BRC در صنعت غذا می پردازد. این شرکت با توجه به سوابق دیرینه در انجام آموزش و صدور گواهینامه های صنایع غذایی و کشاورزی با بکارگیری سرممیزین مجرب BRC اقدام به ارزیابی و ممیزی این سیستم می کنند.
استانداردBRC که سابقه آن به سال 1996 میلادی در کشور انگلستان برمی گردد. از آغاز سال 2003 میلادی به نام استاندارد جهانی غذا(The BRC Global Standard- Food) مورد استفاده تولید کنند گان مواد غذایی در کشور های اروپایی قرار گرفت.
این استاندارد  با ارزیابی و شناسایی مخاطرات احتمالی بر پایه یک فرآیند پیشگیری بنا شده است. این استاندارد برای کلیه تولید کنندگان و توزیع کنندگان مواد غذایی صرفنظر از اندازه سازمان کاربرد دارد 
این استاندارد اروپایی با تکیه بر کیفیت  و در نظر گرفتن بهداشت در تولید فرآورده های غذایی  و زنجیره تولید ،مواد غذایی را تضمین می کند.
در ممیزی این استاندارد ،الزامات سیستم های HACCP،سیستم  مدیریت کیفیت ،استانداردهای زیست محیطی ،کنترل فرآیند و نیز الزامات پرسنلی مورد بررسی قرار می کیرد.  
  وگواهینامه BRC برای سازمان و محصول تولیدی آن صادر می گردد.

مزایای پیاده سازی سیستم BRC در سازمان:
•    نمایانگر توجه و تعهد تولید کننده به اهمیت سلامت مصرف کننده است
•    استاندارد BRC هم استاندارد سیستم و هم استاندارد محصول است
•    استاندارد BRC الزامات شرایط خوب عملیات( GMP)، سیستم مدیریت کیفیت و سیستم HACCP را پوشش می دهد.
•    افزایش رضایت مشتریان
•    نشان دهنده كیفیت ، ایمنی،صلاحیت و كارائی در انجام فرایند تولید،بسته بندی و توزیع 
•    آزمایشات كنترل كیفی پرهزینه به سمت تفكر پیشگیرانه  می رود.

جهت مشاوره و پیاده سازی این استاندارد با شرکت آرشانیک آوید تماس بگیرید.