روش ها و برنامه های مسئولیت اجتماعی در بانکها
چکیده

روش ها و برنامه های مسئولیت اجتماعی در بانکها
چکیده

روش ها و برنامه های مسئولیت اجتماعی در بانکها
چکیده

روش ها و برنامه های مسئولیت اجتماعی در بانکها
چکیده

روش ها و برنامه های مسئولیت اجتماعی در بانکها
چکیده

روش ها و برنامه های مسئولیت اجتماعی در بانکها
چکیده

روش ها و برنامه های مسئولیت اجتماعی در بانکها
چکیده

روش ها و برنامه های مسئولیت اجتماعی در بانکها
چکیده

روش ها و برنامه های مسئولیت اجتماعی در بانکها
چکیده

انکس اس ال Annex SL چیست؟

ویژگیهای موجود در برنامه کاربری شامل موارد زیر است: 
مشاهده طراحی داخلی سازه: در صورت وجود طراحی داخلی ازجمله دکوراسیون و ... قابل رؤیت است.

بخشی از ابعاد تأثیرگذاری این تکنولوژی: در صنعت و معرفی پروژه ها و تجهیزت این امکان را به شما میدهد که در هرکجا و در هر زمان پروژه موردنظر را پیاده سازی کنید و گویی آن محل، در زمان حال وجود دارد.

​این سامانه لایه دیجیتالی هوشمندی میباشد که از زاویه دوربین موبایل و یا تبلت روی دید کاربر قرار میگیرد و به این طریق محیط واقعی شبیه سازی میشود.

ISO (سازمان بین المللی استاندارد) یک فدراسیون جهانی از استانداردهای سازمان های ملی (نهادهای عضو ISO) است.

استاندارد ISO BS10008 ،  یک  استاندارد بریتانیایی  هست که در سال 2008 به منظور پیاده سازی و راه اندازی یک سیستم مدیریت اطلاعات الکترونیکی معرفی شده است.

ISO/IEC 17024:2012، ارزیابی انطباق - الزامات عمومی برای موسسات صدور گواهینامه می باشد.

استاندارد ISO/IEC 17020 به عنوان راهنمایی برای ارزیابی، بازبینی و نیز صدور گواهینامه تایید صلاحیت انواع مختلف سازمانهای بازرسی کننده توسط مرجع تایید صلاحیت کاربرد دارد. 

با توجه به اهمیت زیاد ایمنی مواد غذایی  موسسه های معتبر مراجع مختلف در مناطق مختلف جهان اقدام به تدوین استاندارد در این زمینه کرده اند که از معروف ترین آنها استاندارد( BRC(Britis

ارائه آموزش برای بهبود مهارت ها و دانش کارکنان امری بدیهی است. بنابراین اینکه آموزش ها بر مبنای اصول علمی استوار باشند  بسیار اهمیت دارد.

این نشان بعنوان یک سیستم جهت کسب اطمینان از کیفیت، ایمنی و الزامات محیط زیست  به سرعت در کلیه کشورها  در حال توسعه می باشد از این رو دریافت نشان CE  برای تولید کنندگان بسیار حائز