استاندارد ISO27001 قالبی مطمئن برای داشتن یک سیستم مورد اطمینان امنیتی می باشد. در زیر به تعدادی از فوائد پیاده سازی این استاندارد اشاره شده است:

ISO 20000 استاندارد بین المللی برای مدیریت کیفیت خدمات و بویژه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات است.

نامه ی درخواست گواهی نامه ی تعیین صلاحیت پیمانکاری که در آن با ذکر نام شرکت، شماره ی ثبت ، شناسه ی ملی و کد اقتصادی و ذکر رتبه ها و رشته های مورد نظر خطاب به ریاست محترم انجمن صنفی پیمانکاران استان

خدمات مشاوره سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

جهت استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات موارد زیر می بایست صورت پذیرد

 

1- ایجاد سیستم امنیت اطلاعات

ایزو   50001 : 2011 استانداردی است که از طرف سازمان ایزو برای مدیریت سیستم های انرژی طراحی شده است و الزامات مورد نیاز برای سیستم های انرژی را در اختیار سازمان ها قرار می دهد.

مراسم بزرگ ( مانند رویدادهای ورزشی مثل المپیک) اثرات مخربی بر روی منابع، جامعه و محیط زیست باقی می گذارند.

صدور گواهینامه ایمنی سیستم مواد غذایی 22000 (FSSC 22000)طرح پذیرفته شده ی بین المللی، براساس ISO و شامل ممیزی و صدور گواهینامه ایمنی مواد غذایی از زنجیره تامین است.

اصول ممیزی چیست؟

آموزش سازمانی به لحاظ وجود نارسایی در فرآیندهای کاری و رفتاری و لزوم برطرف نمودن این گونه نقایص اهمیت دارد و این به خاطر آن است که از طریق آموزش جهت دار و اثربخش می توان در مفروضات ذهنی کارکنان نوس

فلسفه 5 اس سنتی و نوین

5Sاز مدتها پیش وجود داشته و به هیچ وجه پدیده جدیدی نیست، اما تاکنون به این اندازه از آنها آگاهی نداشته ایم.

اهمیتی که مستند‌سازی در یک نظام مدیریت کیفیت دارد به ‌صورت کاملاً روشن با اشاره به ایزو 9001-2008 تشریح شده و این استاندارد، موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد.

برای شناخت این مفهوم ابتدا با تکنیک تجزیه، دو جزء " مدیریت " و " سیستم " را تعریف می کنیم:
مدیریت چیست؟

معرفی ساختار سازمان ایزو
سازمان ایزو دارای ساختاری مطابق شکل1 می باشدکه در راس دارایی کم جمع می باشد که در اجلاس­ های سالانه تمام تصمیمات استراتژیک سازمان را اتخاذ می نماید.