مراسم بزرگ ( مانند رویدادهای ورزشی مثل المپیک) اثرات مخربی بر روی منابع، جامعه و محیط زیست باقی می گذارند.

صدور گواهینامه ایمنی سیستم مواد غذایی 22000 (FSSC 22000)طرح پذیرفته شده ی بین المللی، براساس ISO و شامل ممیزی و صدور گواهینامه ایمنی مواد غذایی از زنجیره تامین است.

اصول ممیزی چیست؟

آموزش سازمانی به لحاظ وجود نارسایی در فرآیندهای کاری و رفتاری و لزوم برطرف نمودن این گونه نقایص اهمیت دارد و این به خاطر آن است که از طریق آموزش جهت دار و اثربخش می توان در مفروضات ذهنی کارکنان نوس

فلسفه 5 اس سنتی و نوین

5Sاز مدتها پیش وجود داشته و به هیچ وجه پدیده جدیدی نیست، اما تاکنون به این اندازه از آنها آگاهی نداشته ایم.

اهمیتی که مستند‌سازی در یک نظام مدیریت کیفیت دارد به ‌صورت کاملاً روشن با اشاره به ایزو 9001-2008 تشریح شده و این استاندارد، موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد.

برای شناخت این مفهوم ابتدا با تکنیک تجزیه، دو جزء " مدیریت " و " سیستم " را تعریف می کنیم:
مدیریت چیست؟

معرفی ساختار سازمان ایزو
سازمان ایزو دارای ساختاری مطابق شکل1 می باشدکه در راس دارایی کم جمع می باشد که در اجلاس­ های سالانه تمام تصمیمات استراتژیک سازمان را اتخاذ می نماید.

ژاپنی چگونه کالای خود را می سازد؟

کنترل کیفیت بعد از سال 1950 به سرعت در ژاپن توسعه یافت. ممکن است گفته شود که ساختار فرهنگی این کشور در رسیدن به این هدف بسیار موثر بوده است.

الگوی رتبه بندی اپراتورهای برتر سرویس های فنآوری اطلاعات

قبل از جنگ جهانی دوم، تحقیق و کاربرد کنترل کیفی در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار کم بود.

یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان در زمینه کنترل کیفیت ژاپن است.