مهارت نرم كارآفريني , مهارت نرم مديريت هيجان (خشم و استرس)

ومین منش.jpg

سومين جلسه دوره منش زمستان
با موضوع؛
مهارت نرم كارآفريني
«دکتر مهدي صفايي»

سومین منش بباخانی.jpg

مهارت نرم كارآفريني و مهارت نرم مديريت هيجان در سومين جلسه دوره منش زمستان

📌
سومين جلسه دوره منش زمستان
با موضوع؛
مهارت نرم كارآفريني
«دکتر مهدي صفايي»

مهارت نرم مديريت هيجان (خشم و استرس)
«دکتر عباس محمدخاني»

 

سیستم آموزشی و تربیتی اصرار دارد از ما افرادی شبیه به هم مانند محصولات یک کارخانه بسازد!

ما ، ما انسانیم و دنیای ذهن هر یک از ما منحصر به فرد است و ما باید فردیت خود را جستجو کنیم و خود را بیابیم. 

با ما همراه باشید دردوره های  زمستانی منش

ثبت نام كل دوره يا تكدرس؛
02188628046
کانال منش