آغاز ثبت نام منش تابستان ۹۸

آغاز ثبت نام منش تابستان ۹۸

 

جمعه ها، ده جلسه در طول مرداد و شهریور و مهر ۹۸

ساعت 9:14 تا 13:14
آغاز دوره از جمعه  ۹۸/۵/۴

گواهی پایان دوره از مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تربیت مدرس و ICB Academy

دانشگاه تربیت مدرس یا محل شرکت

لطفا آمادگی خود را اعلام فرمایید. 

02188628046

09121072065

جهت مشاهده مطالب بیشتر اینجا کلیک نمایید

http://www.amz.ir/manesh