مقالات

آشنایی با سری استاندارد 3834

                                                               

                                            آشنایی با سری استاندارد 3834

ادامه مطلب
استاداردهای ایزو در حوزه مدیریت منابع انسانی

استاداردهای ایزو در حوزه مدیریت منابع انسانی

ادامه مطلب
آشنایی با استاندارد ISO 9606-1

آشنایی با استاندارد ISO 9606-1

آشنایی با استاندارد ISO 9606(تست جوشکار)

ادامه مطلب
کتاب راهنمای استقرار سیستم های مدیریت انرژی ISO 50001

در کتاب های علوم، مطلبی را تحت عنوان "قانون بقای جرم و انرژی" خواندیم که ماده و انرژی از بین نمی رود بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل می شود.

ادامه مطلب
چرا دانشجویان باید ایزو یاد بگیرنند ؟

1-آشنایی با الزامات استانداردهای مدیریت کیفیت

2-ایجاد تفکر سیستمی و رویکرد فرآیندی در مقابل رویکر وظیفه گرا و جزیره ای

ادامه مطلب
موانع و مشکلات پیاده سازی استانداردهای مدیریتی

 

عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی. (اسکات پک)

ادامه مطلب
استاندارد سیستم مدیریت کیفیت خودروسازی ISO/TS 16949 که در ویرایش جدید سال 2016 بعنوان IATF16949 نامگذاری شده است.

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت خودروسازی ISO TS 16949 که در ویرایش جدید سال 2016 بعنوان IATF16949 نام گذاری شده ا

ادامه مطلب
استاندارد سیستم مدیریت انرژی ISO50001

در کتاب های علوم، مطلبی را تحت عنوان "قانون بقای جرم و انرژی" خواندیم که ماده و انرژی از بین نمی رود بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل می شود.

ادامه مطلب
تفکر مبتنی بر ریسک (تمبر)
در استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015 یک مفهوم جديد مورد تاکید قرار گرفته است. البته اين مفهوم به صورت ضمني در ويرايش هاي قبلي هم وجود داشته است.
ادامه مطلب
استاندارد ISO/TS 9002:2016
استاندارد ISO/TS 9002:2016
 ایزو ۹۰۰۲ - راهنمای پیاده سازی استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015 است که در سال 2016 جهت راهنمایی استقرار و ارایه ی مثال هایی تدوین شده است.
ادامه مطلب

صفحه‌ها