استاندارد ISO BS10008 ،  یک  استاندارد بریتانیایی  هست که در سال 2008 به منظور پیاده سازی و راه اندازی یک سیستم مدیریت اطلاعات الکترونیکی معرفی شده است. این استاندارد مبتنی بر BIP 0008 است که برای مقابله با مسائل مربوط به یکپارچگی و صحت اطلاعات ذخیره شده الکترونیکی طراحی شده است.
BS 10008 بهترین روش برای انتقال اطلاعات بین سیستم های الکترونیکی و انتقال پرونده های کاغذی به فایل های دیجیتال را تشریح می کند. 
چه مسائل در BS 10008 پوشش داده شده است؟
محتویات استاندارد عبارتند از:
-    در دسترس بودن اطلاعات
-    استفاده از مدیریت اسناد
-    مدیریت کیفیت مسائل مرتبط به فرایند های اسکن مستندات
-    بررسی یک ممیزی کامل از زندگی هر قسمتی از اطلاعات الکترونیکی
-    انتقال الکترونیکی اطلاعات از یک سیستم کامپیوتر به کامپیوتر دیگر
-    مدیریت کپی رایت
-    تعمیر و نگهداری سیستم
BS 10008 می توان برای هر شرکتی بدون در نظر گرفتن اندازه و یا ماهیت کسب و کار آن شرکت کاربرد داشته باشد.
مزایای BS 10008 چیست؟
-    با استفاده از این استاندارد تمام سوابق الکترونیکی مورد تائید و در دسترس هستند.
-     به ذینفعان و مشتریان اطمینان می دهد که تمام اطلاعات  با دقت مستند و ذخیره شده است.
-     باعث صرفه‌جویی هزینه ذخیره کاغذ و کاهش مصرف کاغذ در سازمان می‌شود.
-    امکان بررسی داده‌های مخفی و امضاهای الکترونیکی  را فراهم می کند.
-    با استفاده از این استاندارد در موقعیت بهتری برای مدیریت ریسک از دست دادن سوابق هستیم.
-    روش مدیریت داده در بلند مدت را تسهیل می‌كند.
-    صدور گواهینامه BS 10008 کسب و کار را قادر می سازد به سمت اداره بدون کاغذ حرکت کند.
-    از کلیه اطلاعات پشتیبان تهیه کرده و آنها را ساده ‌تر از سوابق کاغذی نگهداری می کند.
-    به هماهنگی فعالیت‌ها با سیاست‌های امنیت اطلاعات یاری می‌كند.
-    دستورالعمل‌هایی برای مدیریت دسترسی به سوابق لازم به‌عنوان شواهد قانونی فراهم می‌كند.