شماره تماس: ۸۸۶۲۸۰۵۳ ، ۸۸۶۲۸۰۴۶

جدیدترین مقالات ایزوهوم

25 تیر 1398

آندراگوژی یا پداگوژی؟

آندراگوژی یا پداگوژی؟
تاکنون با بیش از هزار مدیر در بخش خصوصی و دولتی کار آموزش و یادگیری انجام داده ام.
8 تیر 1398

ثبت نام منش تابستان ۹۸ 

آغاز ثبت نام منش تابستان ۹۸
جمعه ها، ده جلسه در طول مرداد و شهریور و مهر ۹۸
ساعت 9:14 تا 13:14
آغاز دوره از جمعه  ۹۸/۵/۴
6 تیر 1398

دوره منش پیشرفته (بودش)

 
نظام های آموزشی مرسوم بر اساس آموزش کودکان (پداگوژی) طراحی شده است.
اما این رویکردها در زمینه آموزش بزرگسالان (آندراگوژی) از اثربخشی لازم برخوردار نیستند.

جدیدترین اخبار ایزوهوم

28 تیر 1398

ثبت نام منش کودک و والدین تابستان ۹۸

  آغاز ثبت نام منش کودک و والدین تابستان ۹۸
11 تیر 1398

آغاز ثبت نام منش تابستان ۹۸ 

  آغاز ثبت نام منش تابستان ۹۸  جمعه ها، ده جلسه در طول مرداد و شهریور و مهر ۹۸ ساعت 9:14 تا 13:14 آغاز دوره از جمعه  ۹۸/۵/۴
30 دی 1397

«تعرفه دوره منش بهار ۹۸»

📌 «تعرفه دوره منش بهار ۹۸» زمان خریدن یعنی به تاخیر انداختن یک کار. اما وقتی به تاخیر انداختن هزینه دارد، زمان نخرید!
24 آذر 1397

سمینار افتتاحییه دوره منش، پنج شنبه در خدمت مهمانان عالی قدر

سلام بدينوسيله از شما دعوت ميشود در سمينار افتتاحيه دوره منش زمستان با حضورتان ما را مسرور فرماييد.