کاربرد مدیریت ریسک و ایزو 31000 ISO در سازمان ها چیست؟

ما در دنیایی پر از عدم قطعیت زندگی می کنیم، دنیایی مملو از اتفاقات قابل پیشبینی و غیر قابل پیشبینی، دنیای پیرامون ما قسمتی از بستر یا Context سازمان مارا تشکیل می دهد. این بستر ریسک ها و فرصت های بسیاری را در موارد گونانگون برای ما فراهم می سازد، ریسک ها اگر مدیریت نشوند می توانند از آسیب های کوچک تا مرگ سازمان را برای ما رقم بزنند. حالا چرا از قبل از بروز برای آن ها چاره ای نیندیشیم. مدیریت ریسک فرآیندی نظام یافته است گه می تواند ریسک ها از قبل شناسایی و مدیریت کند. خب البته از قدیم الایام هم گفته اند. پیشگیری بهتر از درمان است. بنابراین می توان گفت مدیریت ریسک در سازمان قسمتی از فرآیندی است که برای بقای سازمان ضروریست. جمع بندی آنکه استاندارد ایزو 31000 ISO عدم قطعیتی است که روی اهداف سازمان تاثیر گذار است که این تأثیر می تواند مثبت و منفی باشد.

چرا ایزو 31000؟

مدل های مختلفی برای مدیریت ریسک وجود دارد اما یکی از کاربردی ترین آن ها به خاطر قابلیت یکپارچه سازی با سایر استاندارد های ایزو در سازمان در حوزه های مختلف، ایزو 31000 ISO  می باشد. این استاندارد چارچوبی برای مدیریت ریسک به سازمان ارائه می دهد که به این علت که اکثر سازمان ها با سیستم های مدیریت مانوس هستند پیاده سازی و یکپارچگی این استاندارد را با بدنه سازمان تسهیل می کند. این استاندارد یک استاندارد بین المللی از سازمان ایزو است که در سال 2018 ویرایش شده است. اداره استاندارد ایران نیز این استاندارد را ترجمه کرده است که ترجه آن را می توانید در فایل های پیوست همین مقاله دانلود کنید.

آیا ایزو 31000 ISO برای سازمان با زمینه فعالیت کاربرد دارد؟

جواب خیر هست، این استاندارد برای صنعت خاص یا سازمان خاصی نیست و برای همه سازمان ها کاربرد دارد.

آیا ایزو 31000 ISO برای موضوعات مختلف در سازمان رویکرد جداگانه ای ارائه می دهد؟

خیر، این استاندارد یک رویکرد ثابت مدیریت ریسک برای همه موضضوعات سازمان دارد.

آیا ایزو 31000 ISO در دوره خاصی از عمر سازمان کاربرد دارد؟

خیر این استاندارد در همه دوره های عمر سازمان کاربرد دارد و قابلیت آن را دارد که در همه سطوح به کار برود.

آیا صدور استاندارد ایزو 31000 ISO ویرایش 2018 در ایران امکان پذیر است؟

بله، مراجع مختلف برای این استاندارد گواهینامه را صادر می کنند که از آن جمله می توان به ICB Quality ایتالیا و NikeCert اشاره کرد.

آیا خانه ایزو ایران آموزش های مربوط به این استاندارد را برگزار می کند؟

بله جهت برگزاری دوره آموزشی ایزو 31000 ISO در سازمان شما، با شماره 02188628046 تماس حاصل فرمایید.

در نهایت جهت دانلود متن فارسی استاندارد مدیریت ریسک ایزو ISO 31000 ویرایش 2018 اینجا کلیک کنید.