خدمات بازرسی و تست

خدمات بازرسی و تست

پنجشنبه, 15 مهر, 1395 - 00:33
0

برای درک بهتر عالمین علم مدیریت سازمان را با استعاره ها توصیف می کنند. استعاره های متفاوتی در مورد سازمان ها وجود دارد که در ادامه به معرفی یرخی از آن ها خواهیم پرداخت.

چهارشنبه, 14 مهر, 1395 - 22:48
0
چهارشنبه, 14 مهر, 1395 - 14:46
0

در نوشتار قبل با برخی از مفاهیم ا

دوشنبه, 1 شهریور, 1395 - 11:39
0

کمیته علوم الکترونیکی بین المللی International Electrotechnical Commission) IEC)  مجموعه استاندارد ها و ملاحظات مهم و قابل توجه را که باید در یک محیط حاوی مواد منفجره ی گازی رعایت شود ارائه می دهد.

یکشنبه, 31 مرداد, 1395 - 12:59
0

استاندارد 10018 که ابزاري مفيد براي رؤسا، مديران، سرپرستان ، متخصصان كيفيت، نمايندگان و مديران منابع انساني می باشد  بمنظور کسب بهترین نتیجه از سوی پرسنل برای اجرای اهداف سیستم مدیریت کیفیت (ISO 90

دوشنبه, 11 مرداد, 1395 - 19:09
0

پس از موفقيت   ISO 31000 در زمينه مديريت ريسک  ، گزارش فني جديدي به اين خانواده پيوسته است  ؛ ISO/TR 31004:2013، مديريت ريسک- دستورالعمل اجراي ISO 31000، که به سازمان ها کمک مي کند به آساني اقدامات

چهارشنبه, 6 مرداد, 1395 - 10:16
0

8- عملیات

8-1- برنامه ریزی و کنترل عملیات

سه شنبه, 22 تیر, 1395 - 17:18
0

بروز برخی خطاها در روند تولید یک محصول باعث بوجود آمدن مشکلاتی می شود که باعث خروج محصول از چرخه می شود بر همین اساس دولت ها قوانین و الزاماتی را برای تهدید کنندگان کالا به جهت عرضه ی تولیدات سالم

یکشنبه, 13 تیر, 1395 - 12:04
0

استاندارد ايزو 10013به عنوان "راهنما براي تهيه مستندات سيستم مديريت كيفيت" راهنمايي هايي براي تهيه و برقرار نگه داشتن مستندات موردنياز براي ايجاد اطمينان از سيستم مديريت كيفيت اثربخش كه متناسب با ن