یک سوال؟

بین این دسته از اعداد چه وجه مشترکی می‌توانید پیدا کنید؟

234  345  446  984  804  341  874

با مقداری تمرکز احتمالا به نتایجی می‌رسید. 
حالا که پاسخ دادین یک شباهت هم بین تمام اعداد این دسته پیدا کنید؟

453  508  975  219  875  450  432

احتمالا حالا کمی دشوارتر شد و دیرتر به نتیجه می‌رسید.

برای دسته اعداد اول احتمالا کشف کردید که همه آنها عدد ۴ دارند اما وقتی کار به دسته دوم رسید احتمالا زود به این نتیجه نرسیدید که شباهت همه این اعداد اینست که همه این اعداد عدد ۶ ندارند!

این مقدمه را از کتاب «هنر شفاف اندیشیدن» الهام گرفتم که در آنجا می‌خواهد بگوید که چیزهایی که جلوی چشم ما هست بیشتر توجه ما را به خود جلب می‌کنند و یک خطای شناختی مهم را برای تصمیم‌گیری رقم می‌زنند.

این پدیده شبیه پدیده «کوه یخ» است. کوه یخ به دلیل قانون ارشمیدس طوری در آب شناور می‌شود که حدود ۸۰ درصد آن زیر آب پنهان می‌شود و قسمتی از آن که دیده می‌شود قسمت کوچک آنست. شاید کشتی تایتانیک هم به این دلیل با کوه یخ برخورد کرده باشد.

پدیده‌های زیادی در پیرامون ما هست که پدیده‌های کوه یخی هستند. یکی از اینها موضوع «هزینه» است. اغلب هزینه‌های اصلی همانهایی هستند که دیده نمی‌شوند و ما برای کاهش هزینه بر هزینه‌هایی تمرکز می‌کنیم که مهم نیستند اما زیاد دیده می‌شوند و عملا کار موثری در این حوزه نمی‌کنیم.
گاهی هم برای صرفه‌جویی سراغ هزینه‌های توی چشم می‌رویم که آنها را کم کنیم و غافلیم از اینکه این کاهش هزینه درمجموع باعث زیان و غیر موثر شدن کل هزینه می‌شود.

یک مثال ملموس بخواهم بزنم، در همین هفته جاری با چند مجموعه مهم دولتی بر سر حق التدریس استاد گفتگو داشتم و آنها برای برگزاری یک دوره برای صد مدیر گریددار و هزینه‌های سربار و همه اینها حدود یک میلیارد تومان هزینه می‌کنند اما به جای مدرس کاردست باسوادی که دوره و این وقت گذاشتن و برو و بیا مفید واقع شود به خاطر تفاوت دو سه میلیون تومان از مدرس ارزان استفاده می‌کنند تا صرفه جویی کنند و هم هزینه زمان تلف‌شده و هم بی‌اعتمادی به آموزش و فرآیند یادگیری را به سازمان تحمیل می‌کنند! 

🎯 آموزه رفتاری
توجه به «هزینه‌ی هزینه نکردن» نیاز به «هنر  شفاف اندیشیدن» دارد!

❓شما چه هزینه‌هایی را پایین کوه یخ می‌بینید؟

💎پ ن؛ در دوره آموزشی هوش پول به این گونه موضوعات هم خواهیم پرداخت.

#هزینههزینه #هوشپول #کوهیخ #خطایشناختی #آموزش #اقتصادرفتاری #هنرشفافاندیشیدن #مهارتهایزندگی #عادلفردوسیپور

✍️ دکتر رفتاری

www.arshanik.com

http://Instagram.com/drraftari

🌀باشگاه منش با بودش
@drraftari