جهت ثبت نام دوره واطلاعات بیشتر کلیک نمایید.

دوره الزامات ایزو 9001

 

  • به زبان ساده: تولید انبوه از انقلاب صنعتی در انگلستان آغاز شد نتیجه آن پیشرفت سریع علم و تکنولوژی بود، رشد سریع تولید در کارخانجات و تبدیل کارگاههای کوچک به کارخانه های بزرگ نیاز جامعه صنعتی را برای ایجاد کنترل های محصول به منظور سنجش کیفیت کالاها قبل از ارسال برای مشتری به وجود آورد.

  • پس از مدتی صاحبان کارخانجات و علمای علم مدیریت متوجه شدند که کنترل

  • های موجود (بازرسی) هزینه های زیادی بر سازمان تحمیل می کند بنابراین روی به کنترل فرایند های تولید آورده تا با استفاده از آن فرآیند ها را استاندارد سازی نموده و ضایعات و دوباره کاری را به حداقل برسانند، به علت استفاده از فنون آماری این نوع کنترل به کنترل کیفیت آماری مشهور شد.

  • پس از این مرحله علمای مدیریت، مدیریت فرایند های پشتیبانی و مدیریت ارتباط با محیط را نیز برای سازمان امری ضروری دانستند و این موضوع پیش زمینه ظهور سیستم های مدیریت کیفیت را در سازمان ها فراهم ساخت.

  • این سیستمها کلیه فرایند های سازمان را پوشش داده و ارتباط سازمان با ذینفعان را نیز مد نظر واقع می سازد. دیدگاه فرایندی و چرخه دمینگ برای بهبود مستمر نیز از اصول اساسی سیستم های مدیریت کیفیت می باشد.

  • استانداردی جهانی که توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) برای این منظور تدوین شده است استاندارد ایزو  سری 9000 می باشد که یک استاندارد فرآیند (نه محصول) می باشد و به صورت سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001 نامگذاری شده است.

  • این واقعیت وجود دارد که استاندارد ایزو 9001 در سالهای مختلف با ویرایش های جدید بهبود پیدا کرده و این استاندارد بهبود پیدا کرده طوری طراحی شده که  به صورت عمومی برای هر سازمانی قابل اجرا می باشد. از یک کارخانه تولید و مونتاژ خودرو گرفته تا یک تیم فوتبال.

  • جالب است شخصی در کشور آلمان برای تاکسی خود گواهینامه ایزو را دریافت کرده است.