📌
«تعرفه دوره منش بهار ۹۸»

زمان خریدن یعنی به تاخیر انداختن یک کار.
اما وقتی به تاخیر انداختن هزینه دارد،
زمان نخرید!

سلام

بدينوسيله از شما دعوت ميشود در سمينار افتتاحيه دوره منش زمستان با حضورتان ما را مسرور فرماييد.