*معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان:

 سلام

سلام
با احترام و تجدید ارادت به استحضار می‌رسانیم دوره‌های یادگیری آرشانیک به سه دسته تقسیم می‌شوند؛

 

شنبه عصر

(98/12/24)

در

شبکه یک

در

برنامه جشنواره کارآفرینی سیما

در خدمت شما خواهم بود

با موضوع 

عبور کسب و کارها از بحران کرونا

 

اعلام خبر اخذ  استاندارد ISO 10015   توسط سایت اداره کل آموزش بانک ملی ایران 

از ICB  ایتالیا که توسط شرکت آرشانیک آوید صادر شده است.

88628046