دوره آموزشی سیستم های مدیریت و ایمنی در صنایع غذایی

محتوای دوره:
1-سیستم ایمنی زنجیره غذایی (ISO 22001)
الزامات ایمنی در صنعت غذا
تفسیر نیازمندی های و الزامات استاندارد ISO 22000
هدایت و مدیریت برنامه ممیزی
فعالیت های ممیزی
آزمون
2- استاندارد (HACCP)
الزامات ایمنی در صنعت غذا
تعیین نقاط بحرانی
شناسایی و تجزیه و تحلیل مخاطرات
چگونگی کنترل در این سیستم

3- استاندارد روش های خوب ساخت(GMP)
تمیز کردن
آلودگی
گندزدایی
ساختمان و تاسیسات
بهداشت
شناخت خطرات
ایمنی مواد غذایی
مناسب بودن مواد غذایی
4- راهنمای ارائه غذای سالمتر کسب و کار بهتر(SFBB)
چگونگی ایجاد محیطی امن جهت پخت غذا
شناخت نقاط آلودگی های متقاطع
چگونگی شستشو و ضدعفونی افراد و محیط کار
چگونگی سرو کردن غذا
چگونگی فرایند پخت
چطور محیط کار را مدیریت کنیم

تاریخ برگزاری:
10 و 11 تیر

ساعت برگزاری:
13 الی 17 بعدازظهر

محل برگزاری:
تهران، یوسف آباد، میدان کلانتری، شرکت آرشانیک

ظرفیت دوره:
10 نفر (به دلیل نیاز به تعامل بالا و کار کارگاهی)

بهای دوره:
1،900،000 ریال

مخاطبین دوره:
ممیزان داخلی
مسئولین کنترل کیفی تولید کنندگان مواد غذایی
مدیران و مدیران ارشد و دانشجویان رشته های مرتبط

اعتبار و گواهینامه دوره:
تحت اعتبار LLC-Certification
قابل ردیابی در سایت LLC-Academy.com

مدرس:
خانم مهندس مشتاقی پور

ثبت نام و تماس:
تماس با ۸۸۶۲۳۴۷۰ – ۸۸۶۲۸۰۵۳ – ۸۸۶۲۸۰۴۶
ارسال یک پیامک با متن FSYS به شماره ۱۰۰۰۳۵۴۰
تماس ضروری : ۰۹۱۲۱۰۷۲۰۶۵

ثبت نام در سایت www.amz.ir