دوره سرممیزی ایزو 17025 ISO (صلاحیت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون) تحت اعتبار IRCA

دوره سرممیزی ایزو 17025 ISO (صلاحیت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون) تحت اعتبار IRCA

این دوره آموزشی با مشخصات ثبت شده به صورت زیر در سایت IRCA برای کشور ایران از طرف  HKV Academy کشور انگلستان تأیید شده است. و مدرک بین المللی صادر شده تحت اعتبار IRCA و HKV Academy انگلستان می باشد.

QMS Lead Auditor based on ISO/IEC 17025 ​

کد تعریف شده IRCA برای این دوره A17668 می باشد.

دانلود آموزش ردیابی کد دوره و HKV Academy  از IRCA

طول دوره: ۵ روز

استاد دوره: Dr. Howie عضو کارشناسان تدوین استاندارد های ایزو ویرایش ۲۰۱۵

کمیته فنی TC176

کمیته فنی: TC242

محل برگزاری : تهران

ظرفیت دوره : ۲۰ نفر

با من تماس بگیرید:

۰۹۱۲۶۰۶۰۲۵۳

۰۹۱۲۱۰۷۲۰۶۵

و ۸۸۶۲۸۰۴۶ و ۸۸۶۲۸۰۲۹ و ۸۸۶۲۸۰۵۳

ارسال LA17 به ۱۰۰۰۳۵۴۰

ایمیل LA17 شماره تماس به manager@arshanik.com

تاریخ برگزاری دومین دوره : نیمه دوم دیماه ۹۴