عبور کسب و کارها از بحران کرونا

 

شنبه عصر

(98/12/24)

در

شبکه یک

در

برنامه جشنواره کارآفرینی سیما

در خدمت شما خواهم بود

با موضوع 

عبور کسب و کارها از بحران کرونا

در این زمینه اگر پرسشی دارید که میخواهید در برنامه

به آن پرداخته شود یا پیامی دارید که تمایل دارید

درباره آن صحبت کنم آنرا

کامنت کنید.

drraftari

.

#پخش_زنده #کرونا #بحران_کرونا#کسب_و_کار

#کسبوکار #مدیریت #کارآفرینی#پساکرونا