استانداردها و مشاوره

مشاوره و صدور استاندارد های جدول زیر در خانه ایزو ایران قابل ارائه می باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر:

نام استاندارد را به آدرس manager@arshanik.com ایمیل کنید.

یا نام استاندارد را به شماره 10003540 SMSکنید.

یا با شماره 09126060253 تماس حاصل نمایید

 

شرح استاندارد

نام استاندارد

فراوانی

الزامات سیستم مدیریت یکپارچه ( یکپارچه سازی جند استاندارد منتخب)

IMS

**********

الزامات سیستم مدیریت کیفیت

ISO 9001

**********

الزامات سیستم مدیریت زیست‌محیطی

ISO 14001

*****

الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

OHSAS 18001

*****

الزامات سیستم مدیریت آزمایشگاه و مراکز کالیبراسیون

ISO IEC 17025

***

الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

ISO/IEC 27001

**

الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

ISMS

**

استاندارد مدیریت ریسک اصول و خط مشی ها

ISO 31000

**

استاندارد سیستم های مدیریت انرژی الزامات به همراه راهنما

ISO 50001

***

استاندارد راهنما مدیریت ریسک تکنیک های ارزیابی ریسک

ISO 31010

**

سیستم های مدیریت اندازه گیری: الزاماتی برای تجهیزات و فرآیند اندازه گیری

ISO 10012

*

راهنماهایی جهت اجرای کنترل فرآیند آماری SPC

ISO 11462-1

**

راهنماهایی جهت پایش و اندازه گیری رضایت مشتری

ISO 10004

****

مدیریت کیفیت- رضایت مشتری : راهنماهایی برای مدیریت شکایات در سازمان

ISO 10002

****

سیستم مدیریت کیفیت : راهنماهایی برای مدیریت کیفیت در مدیریت پروژه

ISO 10006

***

مدیریت کیفیت : راهنماهایی برای آموزش

ISO 10015

***

راهنمای تکنیک های آماری برای ISO 9001

ISOITR 10017

***

مدیریت ریسک پروژه- راهنمایی جهت بکارگیری

IEC 621 98

**

آزمایشگاههای تست و کالیبراسیون- الزامات عمومی برای کیفیت و اندازه گیری

ISO/lEO 17025

***

مدیریت کیفیت برای شرکتهای بازرسی- الزامات

ISO/EN 17020

*****

الزامات ویژه برای کاربردISO 9001 در صنعت خودرو

QS 9000

**

الزامات ویژه جهت کاربرد ISO 9001 درصنایع تولید کننده اتومبیل و سازندگان قطعات مربوطه

ISO/TS 16949

*****

الزامات سیستمی برای توجات قانونی(بر مبنای ISO 900)

ISO 13485

**

راهنماهایی برای بکارگیری ISO 13485

ISO 14969

*

کاربرد مدیریت ریسک در تجهیزات پزشکی

ISO/lEO 14971

**

الزامات خاص در جهت تضمین کیفیت آزمایشات و صلاحیت آزمایشگاه مخصوصا آزمایشگاههای پزشکی

ISO 15189

*

سیستم های مدیریت ایمنی غذایی الزامات در سرتاسر زنجیره غذایی

ISO 22001

*

سیستم های مدیریت ایمنی غذایی الزامات در سرتاسر زنجیره غذایی

HACCP

*

بخش آموزش- راهنماهایی جهت ISO 9001

IWA2

**

صنایع نفت، گاز طبعی و پتروشیمی- الزامات بکارگیری ISO 9001 در سازمانهای عرضه کنننده و محصولات مرتبط

ISO/TS 29001

***

 

سرکار خان مهندس شبنم حسن یوسفی، سرممیز و مشاور خانه ایزو ایران