منش مدیریت

 سلام

هفت دوره است که از زمستان ۹۷ در حال برگزاری دوره منش هستیم.
هر فصل دوستان جدیدی را در کنار خود داریم و این پیوستگی در دوره‌ها با وجود موانع برایمان بسیار مسرت‌بخش و غرورآفرین است.

ما منش را با طرحریزی دوره «منش مدیران» آغاز کردیم و سپس توسعه افقی و عمودی دادیم.

در توسعه افقی منش را به بقیه گرو‌ه‌های مخاطبین تعمیم دادیم و مثلا منش والدین، منش کودکان،‌ منش نوجوانان،‌ منش استادی و ... را طرحریزی و اجرا کردیم.

در توسعه عمودی نیز پس از پایان یافتن دوره منش، همراهان، ما را در دوره «بودش» همراهی کرده اند. دوره بودش (۱) و سپس بودش (۲) و حالا هم دوره «راه راست» که از یکشنبه آغاز خواهد شد.

اما منش مدیران هم از این فصل کمی تغییرات دارد. اولین تغییر در نام است که به «منش مدیریت» تغییر نام یافته است.
شاید عنوان «منش مدیران» این سوء تفاهم را ایجاد می‌کرد که مخاطب آن کسی است که مدیر است به معنای یک سمت و جایگاه سازمانی اما درواقع این طور نیست. مخاطب این دوره همه افرادی هستند که به دنبال توسعه فردی هستند.

به همین دلیل عنوان دوره را به «منش مدیریت» تغییر دادیم. منش مدیریت یعنی کسب «مهارتهای نرم شخصی» برای مدیریت کردن کار و زندگی برای همه افرادی که توسعه فردی برایشان مهم است و می‌خواهند دستاوردهایشان را با حال خوب بهبود دهند.

پ ن؛ دوره منش مدیریت، در دو کد عصر چهارشنبه و صبح جمعه از ۲۳ و ۲۵ مهر آغاز می‌شود.
به دلیل اعمال پروتکل‌های کرونا، ظرفیت محدود است، در زمان مناسب نام‌نویسی کنید.

 

🌀باشگاه منش با بودش
@drraftari

لینک ثبت نام دوره ها

https://bit.ly/2GfiqvJ