استاندارد ایزو ISO 23767:2021 مبلمان کودک - تشک برای تخت و تختخواب - الزامات ایمنی و روش های تست و آزمون

امروز استاندارد بسیار جالبی پیدا کردم که در سال 2021 توسط سازمان بین الملی استانداردسازی ایزو تدوین شده است، استاندارد ایزو ISO 23767:2021 با عنوان مبلمان کودک - تشک برای تخت و تختخواب - الزامات ایمنی و روش های تست و آزمون، این سازمان به با توجه به نیاز های روز جامعه استاندارد های خود را به روز می کند و البته استاندارد های جدید نیز تدوین می کند.

برای من جالب بود که استاندارد ایزو ISO 23767:2021 ایمنی کلای خواب برای کودکان و نوزادان طراحی شده است، استاندارد ایزو ISO 23767:2021 نشان می دهد که سازمان های بین المللی برای مسایل مهم و اما گمتر دیده شده ما نیز استاندارد طراحی می کنند.

استاندارد ایزو ISO 23767:2021 الزامات ایمنی و روش های تست برای تشک ها ، از جمله پایه های تشک و روکش تشک ، مورد استفاده در تختخواب کودک ، تخت نوزاد و گهواره نوزاد ، برای مصارف خانگی و غیر خانگی را مشخص می کند.

استاندارد ایزو ISO 23767:2021 در مورد تشک هایی که برای تختخواب و بدنه کالسکه حمل می شوند ، تشک های بادی ، تشک های آبی و تشک هایی که برای اهداف پزشکی استفاده می شوند ، اعمال نمی شود.

کمیته فنی این استاندارد ایزو ISO 23767:2021، کمیته ISO/TC 136 Furniture)) کمیته فنی مربوط به تدوین استانداردهای فرنیچر و مبلمان است. اطلاعات تکمیلی این کمیته فنی به شرح زیر می باشد:

سال شکل گیری کمیته: 1969

اسکوپ:

استانداردسازی در زمینه مبلمان شامل:

اصطلاحات و تعاریف؛

عملکرد ، ایمنی و الزامات ابعادی ؛

الزامات مربوط به اجزای خاص ؛

روش های تست و آزمون.

منظور از مبلمان ، واحدهای مستقل یا داخلی است که برای نگهداری ، دراز کشیدن ، نشستن ، کار و غذا استفاده می شود.

استثنا:

مواردی با عملکردهای خاص که توسط دیگر کمیته های فنی ISO مورد بررسی قرار می گیرد.

در دنیای پیرامون ما با همه سختی و ها چالش ها، فرزندپروری از مهمترین دغدغه های جوامع می باشد که شاید به این بعد از فرزندپروری یعنی استانداردی برای ایمنی خواب در گذشته توجه چندانی نمیشد، اکنون به ایجاد استاندارد ایزو ISO 23767:2021 توسط سازمان بین مللی استانداردسازی یا همان ایزو، نشان از آن دارد که توجه جوامع بین المللی به موضوعات ایمنی سخت افزاری خواب نوزادان و کودکان و در پی آن فرزندپروری مناسب تر اهمیت و جایگاه خود را پیدا کرده است.