استاندارد FAMI-QS در اجزاء سازنده خوراک دام و تولید افزودنی ها کاربرد دارد و استاندارد کیفیت و سیستم ایمنی برای مواد لازم جهت تهیه خوراک دام می باشد. FAMI-QS بیان کننده ی ایمنی، کیفیت و رعایت مقررات مواد تشکیل دهنده ی خوراک دام می باشد.
خوراک حیوانات و دامها ارتباط زیادی به زنجیره تولید محصولات دامی دارد. مصرف کنندگان لبنیات از تولید کنندگان انتظار دارند که محصولاتی سالم و بهداشتی به آنان ارایه دهند. FAMI-QS امکان اداره ریسک های مربوط به سلامت مواد غذایی را برای مصرف کنندگان فراهم می سازد. کد FAMI-QS برای اعتبار بین المللی طراحی شده است. در نتیجه، شرکت کنندگان در FAMI-QS در سراسر جهان یافت می شود. امروزه، شرکت های تایید شده در سراسر جهان به بیش از 47 کشور گسترش یافته است. گواهینامه FAMI-QS یک راه برای اثبات تعهد تامین کنندگان نسبت به مصرف کنندگان در ارتباط با تامین مواد خوراکی سالم نشان می دهد.
از جمله مزایای FAMI-QS
- به حداقل رساندن خطر نداشتن ایمنی و بهداشت مواد تشکیل دهنده خوراک و زنجیره غذایی
- یک آیین نامه برای پیاده سازی اهداف مقررات بهداشت و خوراک دام فراهم می کند (2500/183/EC).
- فراهم کردن اقداماتی جهت تضمین رعایت الزامات قانونی ایمنی غذا.
- ارائه به رسمیت شناختن شرکت در سراسر زنجیره عرضه به عنوان روش استاندارد برای ایمنی مواد غذایی
- رعایت اصول مستندات HACCP.
- افزایش سود از طریق همراستایی محصولات با نیازهای خرده فروش/مصرف کننده.
- بهبود ایمنی و کیفیت محصول
- نشاندهنده تولید پایدار و ساخت بهترین شیوه می باشد.
- توانایی در کاهش تعداد و دفعات ممیزی متناقض و پرهزینه
- مدیریت نظام مند از برنامه های پیش نیاز.
- ارتباطات پویا در مورد مسائل ایمنی مواد غذایی با تامین کنندگان، مشتریان و سایر اشخاص ذینفع.
- رویکرد سیستماتیک و فعال جهت شناسایی خطرات ایمنی مواد غذایی و توسعه و پیاده سازی اقدامات کنترل
- اعتماد مشتری، رضایت و اعتماد
- توانایی تمایز سازمان برای مزیت رقابتی
- اعتبار و شهرت سازمانی.