خانه ایزو ایران با دارا بودن سابقه فعالیت از سال ۱۳۷۴ تا کنون موفق به اخذ نمایندگی از مراجع اعتباردهی زیر گردیده است:

نماینده رسمی انحصاری 3cert آلمان تحت اعتبار DAkkS در خاور میانه

نماینده رسمی انحصاری LL-C Certification جمهوری چک تحت اعتبار CAI در ایران و عمان

نماینده رسمی انحصاری ICB Quality ایتالیا تحت اعتبار ACCREDIA در خاور میانه

نماینده رسمی انحصاری برگزاری دوره های های آمورشی HKV Academy انگلیس تحت اعتبار IRCA در خاور میانه

نماینده رسمی انحصاری شرکت bqs اسلواکی تحت اعتبار SNAS