حضور سوم دکتر هاوی کارشناس کمیته تدوین ایزو

 سرممیزی ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO تحت اعتبار IRCA تیر 95

دوره سرممیزی ایزو 9001:2015 ISO تحت اعتبار IRCA

این دوره آموزشی با مشخصات ثبت شده به صورت زیر در سایت IRCA برای کشور ایران از طرف  HKV Academy کشور انگلستان تأیید شده است. و مدرک بین المللی صادر شده تحت اعتبار IRCA و HKV Academyانگلستان می باشد.

QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor

کد تعریف شده IRCA برای این دوره A17932 می باشد.

دانلود آموزش ردیابی کد دوره و HKV Academy  از IRCA

طول دوره: 5 روز

استاد دوره: Dr. Howie عضو کارشناسان تدوین استاندارد های ایزو ویرایش 2015

کمیته فنی TC176

کمیته فنی: TC242

محل برگزاری : تهران

ظرفیت دوره : 20 نفر

با من تماس بگیرید:

09126060253

09121072065

و 88628046 و 88628029 و 88628053

ارسال LA9 به 10003540

ایمیل LA9 شماره تماس به manager@arshanik.com

زمان برگزاری : تیر 95