سمینار آموزشی و کاریابی با LINKEDIN

امروزه با گسترش اقبال شبکه های اجتماعی و افزایش روز به روز کاربران این پدیده این نوع از ارتباط در جوامع کنونی از اهمیت بسیاری برخوردار است وبه همین دلیل از این نوع فضا می توان در گسترش بستر ارتباطی خود در تمامی زمینه های زندگی و همچنین به کار گیری مزایای این شیوه ارتباطی در کسب و کار و ارتباطات شغلی و بازاریابی و کاریابی نیز بهره برد.امروزه با گسترش اقبال شبکه های اجتماعی و افزایش روز به روز کاربران این پدیده این نوع از ارتباط در جوامع کنونی از اهمیت بسیاری برخوردار است وبه همین دلیل از این نوع فضا می توان در گسترش بستر ارتباطی خود در تمامی زمینه های زندگی و همچنین به کار گیری مزایای این شیوه ارتباطی در کسب و کار و ارتباطات شغلی و بازاریابی و کاریابی نیز بهره برد.شبکه اجتماعی "LinkedIn"، برای کسب و کار حرفه ای مناسب ترین شبکه اجتماعی مجازیست!پایه کار شبکه اجتماعی "LinkedIn" بدین گونه است که کاربران را تشویق می کند تا یک پروفایل حرفه ای بسازند و ازآن در سایت های دنیای مجازی به عنوان یک رزومه کاری استفاده نمایند!

در این دوره سر فصل های زیر ارئه می شود.

*ساختن پروفایل مناسب و قدرتمند

*نحوه برقراری ارتباط با افراد

*آشنایی با گروه های LINKEDIN و نحوه استفاده بهینه از آن ها

*آشنایی با نحوه برندسازی شخصی در LINKEDIN

*آشنایی با صفحه شرکت در LINKEDIN

*آشنایی با ابزار های قدرتمند در LINKEDIN

*کارایی در LINKEDI

اهداف دوره:

*آشنایی با LINKEDIN جهت گسترش ارتباط کاری

*آشنایی با LINKEDIN جهت معرفی تجارت خود

*آشنایی با نحوه بازاریابی در LINKEDIN

محتوای دوره:

*ساختن پروفایل مناسب و قدرتمند

*نحوه برقراری ارتباط با افراد

*آشنایی با گروه های LINKEDIN و نحوه استفاده بهینه از آن ها

*آشنایی با نحوه برندسازی شخصی در LINKEDIN

*آشنایی با صفحه شرکت در LINKEDIN

*آشنایی با ابزار های قدرتمند در LINKEDIN

*کارایی در LINKEDI

اهداف دوره:

*آشنایی با LINKEDIN جهت گسترش ارتباط کاری

*آشنایی با LINKEDIN جهت معرفی تجارت خود

*آشنایی با نحوه بازاریابی در LINKEDIN