🌐 يازدهمين دوره يادگيري سرمميزي ISO 9001:2015

🌐 يازدهمين دوره يادگيري سرمميزي ISO 9001:2015

 

تحت اعتبار و قابليت رديابي:

💎 ايركا  IRCA با کد  A17932 و قابل ردیابی در سایت www.irca.org

توسط :
HKV Academy  انگلستان 🇬🇧 و خانه ايزو ايران 🇮🇷 و چرخه ی آموزش های تخصص آرشانيك

مخاطبین دوره:

مشاوران ايزو و سبستم هاي مديريت
سرمميزهاي ويرايش قبل و جديد استاندارد
مديران تضمين كيفيت و نمايندگان مديريت

بهای دوره:

٦.٠٠٠.٠٠٠ ريال بعلاوه ١٢٠ دلار

ظرفیت دوره:

طبق قواعد ایرکا 10 نفر با یک استاد و حداکثر 20 نفر با دو استاد که سرمدرس ایرکا باشند.

مدرس دوره:

دکتر مهدی رفتاری و مهندس كامران پژوهنده

زمان برگزاري:

 چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه 18 و 19 و 20 مهرماه

 ☎️تلفن های تماس:
02188628053
02188628046
🎯تماس ضروری: 
09197321093