آغاز ثبت نام منش تابستان ۹۸ 

 

آغاز ثبت نام منش تابستان ۹۸ 

جمعه ها، ده جلسه در طول مرداد و شهریور و مهر ۹۸

ساعت 9:14 تا 13:14

آغاز دوره از جمعه 
۹۸/۵/۴

گواهی پایان دوره از مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تربیت مدرس و ICB Academy

دانشگاه تربیت مدرس یا محل شرکت

لطفا آمادگی خود را اعلام فرمایید. 

جهت مشاهده مطالب بیشتر اینجا کلیک نمایید

☎️ 02188628046
09121072065

http://www.amz.ir/manesh

باشگاه منش
@drraftari