پانزدهمین دوره سرممیزی ایزو 9001:2015

 پانزدهمین دوره
سرممیزی ایزو 9001:2015

 تحت اعتبار IRCA
 گواهینامه از HKV انگلستان

مدرسان:
حمیدرضا مصدق پور
مهدی رفتاری
کامران پژوهنده
 مرداد ماه 98

 ظرفیت محدود

اطلاعات بیشتر و ثبت نام
https://bit.ly/2LtUHdb

:phone: 02188628046
:iphone:09126060253
کانال خانه ایزو ایران
@isohome