ثبت نام دوره های مهارت نرم ( منش )

 

ثبت نام منش 

🌀 دوره منش بهار، شامل ده جلسه نیمروزه در صبح های پنجشنبه برگزار خواهد شد.

🌀 در مجموع ۲۴ مهارت نرم شخصی با رویکرد زندگی شخصی و سازمانی برای مدیران، صاحبان کاروبار و افراد فرهیخته مستقل از جایگاه سازمانی ارایه می گردد.

🌀 بهای دوره ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است.
تخفیف زمانی شامل افرادی است که ثبت نام خود را زودتر قطعی کنند. 
بهای دوره با این تخفیف به صورت زیر است؛
💎 ثبت نام تا انتهای بهمن >>> ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
💎 ثبت نام در نیمه اول اسفند >>> ۳۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال
💎 ثبت نام تا انتهای اسفند >>> ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال

🌀 افراد حاضر در دوره منش امکان معرفی یک نفر را با تخفیف بیست درصد دارند.

🌀 این بیست درصد علاوه بر تخفیف زمانی لحاظ می گردد. یعنی ثبت نام تا روز آخر بهمن ساعت ۲۴ معادل ۲۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال خواهد بود.

🌀 قطعی کردن ثبت نام، پرداخت نصف بهای دوره است. نصف دیگر در طی دوره قبل از پایان دوره تسویه خواهد شد.

🌀ثبت نام تکدرس یک هفته قبل از برگزاری هر درس و با توجه به وضعیت ظرفیت انجام خواهد شد. بهای هر نیمروز ۳،۹۰۰،۰۰۰ ریال و هر تکجلسه ۱،۹۰۰،۰۰۰ ریال خواهد بود.

🌀 یک نیمروز حضور برای همراهان منش قبلی، در منش بهار به انتخاب خودشان به صورت افتخاری و بدون پرداخت بها خواهد بود. حتی اگر در منش قبلی، غیبت نداشته باشند.

 

☎️  برای قطعی کردن ثبت نام وکسب اطلاعات تکمیلی  تماس حاصل فرمایید.

02188628046

02188628053

www.amz.ir