در سال های اخیر با توجه به رویکرد جامعه جهانی به ایجاد راهکار هایی جهت مدیریت مصرف انرژی سازمان های گونانی در راستای ایجاد راهنماها و راه حل های بهینه جهت مدیریت مصرف انرژی بر اساس استاندارد ایزو 50001 ISO گام برداشتند، یکی از مهمترین این سازمان ها IPIECA  که با همکاری OGP کمربر انجام این امر بستند، در ادامه مطلب شما با این راهنما که راهنمای پیاده سازی ایزو 50001 ISO در صنعت نفت و گاز پتروشیمی می باشد آشنا خواهید شد.

صنعت نفت و گاز از زمره صنایع پرمصرف انرژی به شمار می روند.  کارایی انرژی و صرفه جویی انرژی مدت های مدیدی است که در عملیات این صنعت ضروری می‌باشند که این واژگان به صرفه جویی در هزینه ها ترجمه می‌شوند. در سال‌های اخیر علاوه بر این ترجمان تعابیری چون کاهش گازهای گلخانه ای، و همچنین افزایش قیمت سوخت و محدودیت های تأمین انرژی در برخی مناطق خاص  از جهان نیز به این ترجمان افزوده شده است. مدیریت انرژی  با استفاده از یک "سیستم مدیریت انرژی"(EnMS) ، که به خوبی سازمان یافته باشد تضمین میکند که مسائل مربوط به انرژی به درستی و در تمامی جنبه‍‍های فعالیت  آن صنعت در نظر گرفته شده است.

در جولای 2011، سازمان بین المللی استاندارد (ISO) با انتشار استاندارد ISO 50001، استاندارد سیستم های مدیریت انرژی – الزامات (همراه با راهنمای استفاده)، چارچوب اصلی و دستورالعمل های لازم برای ایجاد و راه اندازی یک سیستم مدیریت انرژی در شرایط کلی را ارائه کرده است. .

فراتر از دستورالعمل های کلی و توصیه های استاندارد ISO، این راهنما در سال 2013 با همکاری IPIECA و OGP تهیه شد و به ارائه راهنمایی تکمیلی با نگاه ویژه به صنعت نفت و گاز، با استفاده از مثال‌ها و مطالعات موردی مربوط به سازمان ها و عملیات نفت و گاز پرداخته است. لازم به ذکر است که این سند می‌بایست به موازات ایزو 50001 مورد استفاده قرار گیرد

نویسنده: بهزاد آقابابازاده