بزرگترین دارایی یک سازمان کارکنان آن هستند. اما اندازه گیری این که هر یک از کارکنان شرکت تا چه اندازه در موفقیت یا شکست کل سازمان سهیم هستند، چیزی ست که مشاوره ایزو از استانداردهای ایزو در حوزه استخدام و نیروی انسانی ارائه می کند.

تازه ترین گواهینامه ها و دستورالعمل های بین المللی ایزو منتشر شده اند تا به عنوان یک متریک و واحد اندازه گیری در این که هر یک از کارکنان تا چه اندازه در موفقیت و شکل گیری پیشرفت یا پسرفت شرکت ها و سازمان ها تاثیر داردند، کمک می کند.

هنگامی که یک استخدام اتفاق می افتد، می خواهیم بدانیم این شخص تا  چه اندازه می تواند به پیشرفت کل فرآیند سازمان کمک کرده و یا برعکس باعث پسرفت آن شود.

با درک این موضوع به شکلی منطقی تر می توان مهره های سازمان را چیده، برخی از آن ها را اضافه و یا حذف کرد. از آن جایی که هدف غایی و مطلق موفقیت سازمان است، تمام استراتژی ها بر پایه ی رسیدن به این هدف تصمیم گیری می شود.

استانداردهای ایزو در خدمت استخدام : اندازه گیری تخصص ها با گواهینامه های ایزو

بنابراین اندازه گیری تاثیر تخصص ها نه تنها ارزش آن ها را هویدا می سازد، بلکه به بهبود مستمر و میزان بهبود ممکن نیز منجر می شود.
بنابراین سنجش کیفیت استخدام مزیت و ابزاری ست که برای کارمندان تازه استخدام شده در شرکت به کار گرفته می شود و ضرورتی ست تا اثربخشی فرآیند استخدام را تامین سازد.

استاندارد ISO/ TS 30411: 2018

استاندارد ایزو 30411 محصول سال 2018 میلادی بر مدیریت منابع انسانی، اندازه گیری کیفیت استخدام و... تمرکز دارد.
این گواهینامه به عنوان یک سنگ معیار و محک خوب جهت سنجش و ارزیابی توانایی ها و تخصص های فرد جدید و موقعیت شغلی تعریف شده برای وی به کار گرفته می شود.

دکتر رون مک کینلی، رئیس کمیته فنی ایزو 30411 این گواهینامه را به عنوان یک ابزار کلیدی برای هر سازمان، صرف نظر از اندازه یا موضوع آن معرفی کرد.

وی می گوید اندازه گیری این که یک کارمند جدید چه طور می می تواند در پیشبرد اهداف سازمان موثر باشد و انتخاب وی تا چه اندازه مفید خواهد بود به کمک ایزو 30411 اتفاق می افتد.

در واقع با این استاندارد ایزو عملکرد کارمندان در باربر اهداف قابل اندازه گیری یا انتظارات مربوط به عملکرد سازمانی ارزیابی می شود.
ISO/ TS 30411 توسط کمیته فنی ISO/ TS 260، مدیریت منابع انسانی و دبیر خانه ANSI توسعه یافته است.