رفع گرسنگی یکی از اهداف توسعه ی پایدار سازمان ملل متحد می باشد و موضوع روز جهانی غذا در سال جهانی نیز به همین دلیل قرار داده شده است. استانداردهای بین المللی ایزو در ثبت شرکتها و کارخانه های تولید مواد غذایی وارد می شوند و تمامی مراحل آماده سازی و تحویل به مصرف کننده ی نهایی را تحت تاثیر قرار می دهند. از این رو به بررسی استاندارد ایزو در صنایع غذایی در این مطلب می پردازیم.

طبق گزارش اداره غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد یعنی FAO، 815 میلیون نفر در جهان گرسنه به خواب می روند و 1.9 میلیارد نفر نیز اضافه وزن دارند.
با این همه رسیدن به جهانی بدون گرسنگی تا سال 2030 امکان پذیر نیست. اما چنین جهانی موضوع اصلی روز جهانی غذا در سال جاری بوده است.

استاندارد های ایزو در حوزه صنایع غذایی

سازمان جهانی ایزو بیش از 1600 گواهینامه استاندارد بین المللی برای بخش تولید مواد غذایی در مراحل مختلف آن دارد که به طور مستقیم به رفع گرسنگی در جهان کمک می کند و باعث ایجاد و افزایش اعتماد به محصولات غذایی، بهبود روش های کشاورزی و ترویج خرید پایدار و اخلاقی می شود.

این شامل تقریبا 850 استاندارد از یکی از کمیته های فنی معتبر ISO / TC 34 می شود که شامل همه چیز از رفاه و امنیت حیوانات تا محصولات غذایی مانند غلات، شیر و فرآیندهای فرآوری آن ها است.

اخیرا نیز آخرین ویرایش استاندارد ایزو 22000 که در زمینه ی مدیریت ایمنی مواد غذایی می باشد، از گروه استانداردهای مرتبط با تولید مواد غذایی، کشاورزی، بسته بندی به روز رسانی شده است.

کلید سیستم های غذایی پایدار این است که معیشت همه ی مردم کره زمین را در زنجیره ی تامین مواد غذایی تضمین کند و سازمان ایزو در حال حاضر بر روی تعدادی از گواهینامه های استاندارد کار می کند که بتوانند چنین ایده آلی را تحقق بخشند.

یک مورد را می توان استانداردی موسوم به ISO 34101 دانست که روی دانه های کاکائو به شکل پایداری تمرکز دارد. همین طور الزاماتی در جهت تهسیل اقدامات کشاورزی در مزارع کاکائو دارد و جمعیت 14 میلیون نفری کارگران کاکائو در سراسر جهان را تحت پوشش قرار می دهد.

همین طور استاندارد ISO / TS 26030 در بخش کشاورزی کاربرد دارد و در کنار استاندارد ISO 26000 که در خصوص مسئولیت اجتماعی الزامات و راهنمایی هایی دارد، به صنایع غذایی ورود پیدا می کند.

این استاندارد در مورد چگونگی ادغام مسائل اصلی مسئولیت اجتماعی در زنجیره ی غذایی کمک می کند و در نتیجه به بسیاری از اهداف توسعه ی پایدار سازمان ملل متحد دست می یابد. این گواهینامه توصیه هایی به شرکت ها ارائه می دهد که چگونه می توانند در مسیر اخلاقی، شفاف و پایدار عمل کنند.
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مشاوران ایزو در ارتباط باشید.