انکس اس ال Annex SL چیست؟

یک روز رئیس Technical Management Board) ISO/TMB) از کارشناسان اعضای کمیته های فنی تدوین استاندارد ها خواست که دور هم جمع بشوند و به آن ها گفت: چرا استاندارد های خود ISO استاندارد نیستند!!! و همچنین افزود استانداردی تعریف کنید که استاندارد های ایزو بر اساس آن نوشته شوند. 

اگر دقت کرده باشید در ویرایش های استاندارد های سال های قبل از 2015 هر استانداردی به موضوعات مختلف در بند های استاندارد متفاوت می پرداخت (مثل استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2008 و ایزو 14001 ویرایش 2004 ) برای سر ممیزان و کاربران، استاندارد ها به شیوه  هماهنگ از نظر ساختار تدوین نشده بود.

تا این که بالاخره پس از کوشش فراوان در ماه آوریل استانداردی منتشر شده به نام انکس اس ال Annex SL که بند های استاندارد یکپارچه و استاندارد شد یعنی پس از اجرا کردن انکس اس ال Annex SL ساختار کلیه استاندارد های ویرایش 2015 به بعد به شکل زیر یکسان می شود (مثل استاندراد ایزو 9001 و 14001 ویرایش سال 2015 که دارای ساختار یکسان می باشند).

Annex-SL-structure

به یاد داشته باشید از سال 2015 به بعد هر ویرایشی از استاندارد های ایزو که تدوین شود باید از ساختار انکس اس ال Annex SL پیروی کند.

پیش از تدوین انکس اس ال Annex SL سازمان هایی که به پیاده سازی چند استاندارد سیستم مدیریتی ایزو مشغول می شدند برای یکپارچه سازی این استاندارد ها دچار سردرگمی می شدند و اکنون حضور انکس اس ال Annex SL باعث افزایش اثربخشی در پیاده سازی هم زمان این استاندارد های می شود.

انکس اس ال Annex SL چارچوبی برای یک سیستم مدیریت عمومی توصیف می کند. علاوه بر این  نظم و انضباط خاص مورد نیاز برای استاندارد سازی استاندارد ها نیز در آن وجود دارد مثلا برای سیستم های مدیریت کیفیت، محیط زیست، مدیریت خدمات، ایمنی مواد غذایی، تداوم کسب و کار، امنیت اطلاعات و مدیریت انرژی.

دو قسمت اصلی انکس اس ال Annex SL:

1. متن اصلی یکسان:

این متن اصلی یکسان در انکس اس ال Annex SL دارای 45 "باید" یا "Shal" و 84 الزام می باشد که باید در هر استاندارد تدوین شده حداقل این تعداد وجود داشته باشد البته به قاعداتا هر استاندارد برای خود الزامات خاص دارد ولی آن ها به این تعداد اضافه می گردند.

2. اصطلاحات و تعاریف پایه مشترک

در انکس اس ال Annex SL ضمیمه 3 بند 3، تعداد 22 تعریف پایه و اساسی برای استاندارد ها لیست شده که در همه استاندارهایی که تدوین میشوند باید به آن ها ارجاع داد و قابل تغییر یا حذف نیستند.

البته هر استانداردی می تواند برای خود تعاریفی داشته باشد که به 22 تعریف قبل اضافه می گردد.

توضیحات انکس اس ال Annex SL را در IRCA ببینید.

دوره آموزشی Annex SL تحت اعتبار IRCA

نویسنده: کامران پژوهنده - خانه ایزو ایران