ویرایش قبلی استانداردها چگونه منقضی می شوند؟
در مورد هر استاندارد پس از منتشر شدن (پابلیش) استاندارد ویرایش جدید به مدت سه سال، ویرایش قبلی استاندارد معتبر است و امکان ممیزی و صدور گواهینامه بر اساس آن استاندارد وجود دارد.
مثلا استاندارد ایزو 9001 در 23 سپتامبر 2015 منتشر شده است. بنابراین تا 23 سپتامبر 2018 امکان ممیزی و صدور گواهینامه وجود دارد و هر دو ویرایش به صورت همزمان برای 3 سال معتبر می باشند.
فلسفه ی این امکان، از آنجایی ایحاد شده است که گواهینامه های صادر شده اعتبار سه ساله دارند و اگر سازمانی در تاریخ انتشار ویرایش جدید، در ویرایش قبلی ممیزی شده و گواهینامه دریافت کرده است، گواهینامه آن سازمان در طول سه سال باقيمانده اعتبار خواهد داشت.
اما به تدریج اگر سازمان هایی در ویرایش قبلی ممیزی شوند میزان اعتباری که گواهینامه آنها مي تواند داشته باشد از سه سال کمتر می شود. مثلا اگر در سپتامبر 2016 سازماني در استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2008 ممیزی شود، اعتبار گواهینامه تا سپتامبر 2018 خواهد بود و اعتبار دو ساله خواهد داشت و پس از یک بار ممیزی مراقبتي و تمدید یکساله امکان تمدید وممیزی مراقبتی دوم، برای آن گواهینامه وجود نخواهد داشت.
ضمنا سایر استانداردهایی که بر پایه ی استاندارد ویرایش 2008 نگارش شده اند، مستقلا ویرایش می شوند و با تغییر این ویرایش برای آنها و اعتبارشان مشکلی به وجود نمی آید. مثلا استاندارد مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ايزو 29001 می باشد که ساختار آن بر اساس ویرایش 9001 ویرایش 2008 می باشد. این استاندارد کماکان اعتبار دارد و در صورتی که ویرایش شود مانند 9001 اعتبار همزمان سه ساله خواهد داشت.
لازم به ذکر است با توجه به تغییر ساختار بندهای ایزو 9001 بر اساس انکس اس ال Annex SL در ویرایش 2015 به تدریج تمام استاندادرهای سیستم های مدیریت به این ساختار تبدیل خواهند شد اما این تغییر به تدریج بوده و توسط کمیته های فنی هر استاندارد مستقلا در حال انجام است.
دکتر مهدی رفتاری
@ISOhome
#مهدی_رفتاری