استاندارد جدید به بهبود هوای زمین کمک می کند

همه ی ما در شرایط گرم تر شدن کره ی زمین به آستانه ی خفگی می رسیم و همان طور که دیده اید موج گرمایی که اخیرا در قاره ی اروپا به راه افتاد، تلفاتی هم بر جای گذاشت.

و این احتمال را می دهیم که در آینده ای نه چندان دور موج های گرمایی و به طور کلی گرم تر شدن کره ی زمین آسیب های چند برابری و بعضا غیر قابل کنترلی به بار بیاورد.

یک مطالعه نشان داده است که اگر انتشار گازهای گلخانه ای همچنان افزایش یابد، در سال 2100 میلادی، 74 درصد از جمعیت جهان در معرض آلودگی های شدید قرار خواهند گرفت.

راه حل چیست؟

 تنها راه حال کاهش رد پای کربن است. اما ابتدا باید آن را اندازه گیری کنیم. استاندارد بین المللی برای سنجش میزان رد پای کربن به تازگی منتشر شده است.
ما بدهی های زیادی به محیط زیست داریم و اگر منابع زمین را به همین شکل فعلی و با همین سرعتی که داریم مصرف کنیم، به زودی چیزی روی زمین برای زنده ماندن بشر باقی نخواهد ماند.

افزایش انتشار گازهای گلخانه ای که عمدتا ناشی از مصرف مخرب ما انسان ها است، منجر به ایجاد آشفتگی های آب و هوایی و اختلال در عرضه آب و محصولات غذایی می شود. اما با کاهش ضریب کربن، می توان جلوی این فاجعه را گرفت.

استاندارد ایزو 14067 محصول سال 2018 میلادی

ایزو 14067: 2018 گازهای گلخانه و رد پای کربن را در محصولات و فرآیندها رصد کرده و الزامات و دستور العمل هایی برای کاهش و از بین بردن حداکثری آن ها ارائه می دهد.

ایزو 14067 به تازگی به عنوان یک استاندارد بین المللی منتشر شده است که اصول و دستور العمل های توافق شده ی جهانی را برای ارزیابی و گزارش دهی کربن محصولات CFP و محاسبه اثرات کربن و ارائه راه هایی برای کاهش آن در خود دارد.

ایزو 14067: 2018 در واقع جایگزین ISO / TS 14067: 2013 گشته است که یک سند جامع تر و کامل تر محسوب می شود.

دنیل پرنیگوتی، دبیر گروه توسعه دهنده ی ایزو 14067 می گوید: اندازه گیری CFP توسط کنوانسیون سازمان ملل متحد و سازمان ایزو به عنوان راه حل اصلی برای کمک به مدیریت تغییرات اقلیمی در راستای اهداف و اقدامات بین المللی و جهانی محسوب می شود."

وی ادامه می دهد: " این باعث می شود که سازمان ها دقیق تر ببیند که تولید کربن توسط فرایند تولیدات و عملکرد آن ها به چه شکلی صورت می گیرد و چطور می توانند اقدامات مناسب جهت کاهش آن را در دستور کار قرار دهند. به عنوان مثال اگر این به مواد اولیه مورد استفاده ی آن ها مربوط شود، می توانند با تحقیقات تغییری در آن ها و یا نحوه ی به کار گیری شان ایجاد کنند. و اگر تولید کربن به نوع حمل و نقل مربوط شود، حتما روش هایی برای تغییر شکل و کاهش آن وجود خواهد داشت."

ایزو 14067 بخشی از استاندارد ایزو 14060 برای اندازه گیری، نظارت، گزارش و اعتبار سنجی انتشار گازهای گلخانه ای در راستای کاهش میزان کربن تولید می باشد.

این استاندارد توسط گروه WG 8 و کمیته فنی ISO / TC 207 و نیز کمیته فرعی SC 7 با حضور اعضای اصلی تدوین شده است.