اگر در لیست استانداردهای ایزو نگاهی بیندازید، با استاندارهای مختلفی مواجه می شوید که هر کدام با دیگری تفاوت دارند. احتمالا برای شما نیز این سوال پیش آمده است که تفاوت ایزو ISO 10015  با ایزو ISO 29993 چیست؟ در متن زیر به ارائه برخی از تفاوت های این دو استاندارد می پردازیم:

ایزو ISO 10015 با  ISO 29993 چه تفاوتی دارد؟

تفاوت ایزو ISO 10015  با ایزو ISO 29993 در به روز بودن :

اولین تفاوت مربوط به سال ویرایش می باشد، ایزو ISO 10015 در سال ۱۹۹۹ منتشر شده و از آن موقع تا کنون ویرایشی نداشته، اما استاندارد ایزو ISO 29993 در سال ۲۰۱۷ منتشر شده است. 

تفاوت ایزو ISO 10015  با ایزو ISO 29993 در نوع : 

ایزو ISO 10015 الزامات نیست و به صورت guidelines (خطوط راهنما) منتشر شده است، اما استاندارد ایزو ISO 29993 استانداردی است که Requirements یا الزمات در آن درج شده و قابل ممیزی جهت صدور گواهینامه می باشد.

تفاوت ایزو ISO 10015  با ایزو ISO 29993 در موضوع :

 ایزو ISO 10015 در مورد آموزش می باشد، اما ایزو ISO 29993 به موضوعی فراتر از آموزش پرداخته، موضوعی که اکنون در دنیا اقبال بیشتری دارد، این استاندارد به موضوع یادگیری می پردازد.

تفاوت ایزو ISO 10015  با ایزو ISO 29993 در Scope :

ایزو ISO 10015 برای واحد های آموزش داخل یک سازمان کاربرد دارد، یعنی یک سازمان می خواهد به منظور افزایش شایستگی و صلاحیت پرسنل اش به صورت سیستماتیک اقدام نماید به همین منظور به این ایزو ISO 10015 رجوع می کند اما ایزو ISO 29993 برای سازمان هایی کاربرد دارد که به اصطلاح LSP هستند یا Learning Service Provider  این سازمان ها می توانند خدمات یادگیری را به داخل یا بیرون سازمان ارائه دهند. 

تفاوت ایزو ISO 10015  با ایزو ISO 29993 در میزان درگیر شدن در فرآیند های سازمان :

ایزو ISO 10015  در فرآیند های منابع انسانی در حوزه شایستگی و آموزش خود را درگیر می کند اما ایزو ISO 29993 از فرآیند های تبلیغات شروع شده و با فرآیند تسویه حساب پایان می باید و این استاندارد با گستره ی بیشتری از فرآیند ها سازمان درگیر می شود.

تفاوت ایزو ISO 10015  با ایزو ISO 29993 در خدمت :

ایزو ISO 10015 برای واحد های آموزش یک سازمان است اما ایزو ISO 29993 برای LSP های مجازی هم کاربردپذیر است. مثلا وب سایت هایی که آموزش مجازی می دهند مثل: amz.ir

تفاوت ایزو ISO 10015  با ایزو ISO 29993 در جزئیات :

ایزو ISO 29993 الزاماتی دارد جهت رسیدگی به کارکنان، محیط آموزشی، متریال آموزشی و اساتید دارد که در سطح عمیقی به همه آن ها می پردازد.

نویسنده: کامران پژوهنده - عضو هیأت موسسین خانه ایزو ایران