اولین دوره سرممیزی 18001 OHSAS استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

اولین دوره سرممیزی 18001 OHSAS استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

تحت اعتبارIRCA​ انگلستان

تاریخ برگزرای دوره: 27 الی 31 تیرماه 96

ارایه دهنده دوره: دکتر هاوی (dr.howie NG)

عضو تیم کارشناسان تدوین ISO 50001(TC 242)

عضو تیم کارشناسان تدوین​ ISO 9001(TC 176)

  • Course is run in collaboration with HKV Academy, IRCA Training organization approval number Ao17253, Training Course approval number H 80.
  •  this course satisfies the training requirement for certification as an IRCA registered EnMS Lead Auditor/Auditor. 
  •  IRCA recommends that students are expected to have OHSAS 18001:2007 prior knowledge.
  • ​​تلفن های تماس: 02188628046 -02188628053 -02188628029 -02188623470
  • فکس: 02188628396
  • تلگرام: arshanikavid@         @raftari
  • www.arshanik.com  www.isohome.ir   www.amz.ir.