دوره آموزشی مجازی یادگیری مبانی و مفاهیم ایزو 9001 ISO

هدف دوره آموزشی مجازی یادگیری مبانی و مفاهیم ایزو 9001 ISO:

در انتهای کلاس دانشپذیران باید:

 1. تاریخچه سیستم های مدیریت را بدانند.

 2. تعریف سیستم مدیریت کیفیت را بدانند.

 3. چرخه دمینگ را بشناسند.

 4. تعریف فرآیند را بداند.

 5. رویکرد فرآیندی را بشناسند.

 6. استاندارد های سری ۹۰۰۰ را بشناسند.

 7. با مفاهیم اولیه سازمان، مشاوره و ممیزی آشنا گردد.

 8. کاربرد استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ را بدانند.

 9. تعریف الزامات را بداند.

 10. باید بداند که چگونه به ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ ورود کند.

مخاطب دوره آموزشی مجازی یادگیری مبانی و مفاهیم الزامات ایزو 9001 ISO:

 • مدیران میانی

 • کارشناسان

 • مدیران QA

 • نماینده مدیریت

 • دانشجویان رشته های مرتبط

 • کسانی که می خواهند با ایزو آشنا شوند

مدرک دوره آموزشی مجازی یادگیری مبانی و مفاهیم الزامات ایزو 9001 ISO:

ارائه مدرک از ICB ایتالیا

ایزو 9001

 

برای دسترسی به محتوای مطالب دوره آموزشی مجازی یادگیری مبانی و مفاهیم ایزو 9001 ISO روی لینک زیر کلیک نمایید:

دوره آموزشی مجازی یادگیری مبانی و مفاهیم ایزو 9001 ISO