آشنایی با الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو ISO 9001:2015

 

نقطه آغازي بر استانداردهاي ايزو!
دوره يادگيري الزامات ايزو ٩٠٠١ و كاربرد آن در بهبود فرآيندهاي كسب و كار
بهاي دوره: ١٨٠ هزار تومان
حضور افتخاري مشتريان آرشانيك.

 تلفن های تماس:
02188628046
تماس ضروری:
09197321093

کانال:
باشگاه هم افزایی مدیران
drraftari
خانه ایزو ایران

isohome
www.isohome.ir