دوره آموزشی مجازی یادگیری DBA

هدف دوره آموزشی یادگیری مجازی DBA:

 • درک عمیق کاربردی و مهارتی از مباحث مرتبط با مدیریت و کسب و کار

 

 • آگاهی از شیوه های پژوهش و ارائه مقالات

 

 • ارتقای مهارت های حرفه ای دانشپذیران در راستای زمینه شغلی آنها

 

 • ارتقاء دانشپذیر در جهت مبدل شدن به یک رهبر، مدیر و یا مشاور بین المللی

 

 • توسعه آگاهی های مدیریتی دانشپذیران و ارتقاء مهارت های پژوهش در سطوح پیشرفته

 

 • توسعه تکنیک های پژوهشی حائز اهمیت در زمینه کسب و کار

 

 • کسب توانایهای تحلیلی و کاربردی و استفاده از آن در تحصیل و تعدیل مشکلات محیط کسب و کار

 

 • اطلاعات جدید و قابل اجرایی را در کسب و کار که عمدتا مرتبط با سازمان های میزبان و اهداف شغلی آنهاست عرضه می نمایند، به طوری که به بهبود درک موجود از نحوه رهبری و مدیریت مؤثر یک سازمان در یک محیط جهانی در حال تغییر بیانجامد.

 

بخش های دوره آموزشی مجازی یادگیری DBA:

 • مبانی فلسفی تئوری های مدیریت دولتی

 

 • مدیریت اسلامی

 

 • روش های کمی

 

 • فلسفه علم و روش تحقیق

 

 • نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت

 

 • تحول سازمانی

 

 • رفتار سازمانی

 

 • رهبری سازمان

 

 • روش تحقیق

 

 • روش شناسی

 

 • سازمان و مدیریت

 

جهت دریافت تمامی مطالب بخش های دوره آموزشی مجازی یادگیری DBA، روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

دوره آموزشی مجازی یادگیری DBA