دوره آموزشی مجازی یادگیری الزامات استاندارد HSE-MS (ايمني ، بهداشت حرفه اي و محيط زيست)

هدف دوره آموزشی مجازی یادگیری الزامات استاندارد HSE-MS (ايمني ، بهداشت حرفه اي و محيط زيست):

 

در انتهای کلاس دانشپذیران باید:

 

  • تاریخچه سیستم های مدیریت را بدانند.

 

  • تعریف سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست را بدانند.

 

  • کاربرد سیستم مدیریت HSE را در سازمان ها بداند.

 

  • تعریف الزامات را بداند.

 

جهت دریافت تمامی مطالب و مدرک دوره آموزشی مجازی یادگیری الزامات استاندارد HSE-MS (ايمني ، بهداشت حرفه اي و محيط زيست)، روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

دوره آموزشی مجازی یادگیری الزامات استاندارد HSE-MS (ايمني ، بهداشت حرفه اي و محيط زيست)