دوره آموزشی مجازی یادگیری طرح مديريت واكنش در شرايط اضطراري (EMP)

مقدمه:

 

عليرغم تمام تلاشهايي که در صنايع مختلف به منظور کاهش حوادث صورت مي گيرد، هر ساله حوادث زيادي جوامع صنعتي را تهديد

مي کند. اين حوادث در صنايع نفت،‌ گاز و پتروشيمي جلوه خطرناکتري به خود مي‏گيرند و باعث خسارت عمده به محيط‏زيست، تجهيزات

و آسيب، نقص عضو، از کار افتادگي و مرگ افراد مي‏شوند. به منظور کاهش اثرات در اينگونه شرايط که به وضعيت‏هاي اضطراري

موسومند، پيش‏بيني حوادث محتمل و برنامه ريزي جهت مقابله با آنها اهميت حياتي دارد.

 

اگر وضعيتهاي اضطراري به درستي کنترل نشوند ممکن است به خارج از محيط صنعتي سرايت کنند و جامعه را نيز تحت تاثير قرار

 

دهند. در اين حالت، وضعيت اضطراري حالت بحران يا فاجعه به خود مي‏گيرد و برنامه‏ريزي جامع‏تري مي‏طلبد.

 

انواع وضعيتهاي اضطراري

 

 • انواع وضعيت‏هاي اضطراري برمبناي وسعت وضعيت اضطراري

 

وضعيتهاي اضطراري بر اساس وسعت به چهار دسته كلي به شرح ذيل تقسيم مي‏گردند:

 

 • وضعيت‏ اضطراري خاص تاسيسات/ مجتمع

 

 • وضعيت‏ اضطراري محلي

 

 • وضعيت‏ اضطراري منطقه‏اي

 

 • وضعيت‏ اضطراري ملي

 

وضعيتهاي اضطراري در صورت گسترش به خارج از محوطه تاسيسات/ مجتمع ممكن است به بحران يا فاجعه تبديل شوند.

 

بسته به گستردگي وضعيت اضطراري، نحوه مقابله و شرح وظايف افراد ممكن است تغيير كند، اما اصول اوليه در برخورد با انواع شرايط اضطراري يكسان مي‏باشد.

 

 • انواع وضعيت‏هاي اضطراري برمبناي منشاء وقوع

 

 • وضعيت‏ اضطراري انسان‏ساخت

 

بيشتر وضعيتهاي اضطراري در اثر وقوع خطاهاي انساني رخ مي‏دهد. اين خطاها ممكن است سهوي (در اثر عواملي چون بي توجهي و

انحراف، عدم وجود آموزش کافي يا دستورالعمل‏ها، فقدان توانايي وکمبود انگيزه) و يا عمدي (جنگ، خرابكاري و …)  باشند. به

منظور پيشگيري از وقوع خطاهاي انساني،‌ انجام اقدامات ذيل ضروري است:

 

 • آموزش نيروي انساني

 

بدو استخدام (آموزشهاي اپراتوري، آموزشهاي عمومي HSE)

 

حين كار(بازآموزي، آموزشهاي حرفه‏اي و آموزشهاي تخصصي HSE)

 

 • برنامه‏هاي انگيزشي(انتخاب فرد نمونه HSE،‌ مسابقات HSE، بزرگداشت روز ايمني و آتش‏نشاني و …)

 

 • سيستم پيشنهادات

 

 • تدوين دستورالعملهاي عملياتي، نگهداري و تعمير و دستورالعملهاي HSE مناسب براي مشاغل

 

 • استقرار سيستمهاي هشداردهنده

 

 • نصب علائم و پيامهاي ايمني،‌ برچسب‏هاي آگاه كننده خطر

 

 • حراست فيزيكي، كنترل ورود و خروج افراد و تجهيزات به‏منظور پيشگيري از وقوع اعمال خرابكارانه

 

جهت دریافت تمامی محتوای دوره آموزشی مجازی یادگیری طرح مديريت واكنش در شرايط اضطراري (EMP)، روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

دوره آموزشی مجازی یادگیری طرح مديريت واكنش در شرايط اضطراري (EMP)