دوره آموزشی مجازی یادگیری جایگاه خلاقیت و نوآوری در کارآفرینی (TRIZ)

خلاقیت و نوآوری در کارآفرینی ، جامعه انسانی برای زنده ماندن و گریز از ایستایی نیازمند خلاقیت و نوآوری در کارآفرینی است. 

 

امروزهجامعه نیازمند آموزش مهارت هایی است که با کمک آن بتواند با توسعه علم و فناوری به پیش برود.

 

هدف باید پرورش انسان هایی باشد که بتوانند با مغزی خلاق با مسائل روبرو شده و به حل آنها بپردازند، به گونه ای که انسان ها

 

بتوانند به خوبی با یکدیگر ارتباط موثر برقرار کرده و با بهره گیری از دانش جمعی و تولید افکار نو مشکلات را از میان بردارند.

 

جهت دریافت محتوای دوره آموزشی مجازی یادگیری جایگاه خلاقیت و نوآوری در کارآفرینی (TRIZ)، روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

دوره آموزشی مجازی یادگیری جایگاه خلاقیت و نوآوری در کارآفرینی (TRIZ)