دوره آموزشی مجازی یادگیری مباني حريق و راهكارهاي پيشگيري از آن

هدف دوره آموزشی مجازی یادگیری مباني حريق و راهكارهاي پيشگيري از آن:

 

1 شناخت علل حريق و كوشش براي جلوگيري از بروز آن.

 

2- شناسائي دلايل رشد و گسترش حريق و كوشش براي مصون و محفوظ ماندن در مقابل آن .

 

3- يادگيري مهار حريق و كوشش براي كنترل و خاموش نمودن آتش سوزي .

 

FIRE آتش:

 

از تركيب مواد سوختي با اكسيژن هوا و حرارت با مقياس معين و در شرايط مساعد و توام با شعله و حرارت را از لحاظ علم آتش نشاني آتش گويند .

 

علل و شرايط بوجود آمدن آتش

 

عوامل تشكيل دهنده آتش را اكسيژن ، مواد سوختني و حرارت مي دانند . سه عامل ياد شده را مي توان به صورت سه ضلع مثلث كه به

 

يكديگر متكي باشند نشان داد و به آن مثلث آتش گفته مي شود .

 

جهت دریافت تمامی مطالب دوره آموزشی مجازی یادگیری مباني حريق و راهكارهاي پيشگيري از آن، روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

دوره آموزشی مجازی یادگیری مباني حريق و راهكارهاي پيشگيري از آن