دوره آموزشی مجازی یادگیری عوامل زيان آور محيط كار

اهداف دوره آموزشی مجازی یادگیری عوامل زيان آور محيط كار:

 

  • تامین ، حفظ و ارتقای سطح سلامت جسمانی  و روانی و اجتماعی کارکنان در هر پیشه ای که هستند

 

  • پیش گیری از بیماری ها و حوادث ناشی از کار

 

  • انتخاب کارگران یا شاغلین برای محیط یا شغلی که از نظر جسمانی و روانی توانایی انجام آن کار را داشته باشد

 

جهت دریافت محتوای دوره آموزشی مجازی یادگیری عوامل زيان آور محيط كار، روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

دوره آموزشی مجازی یادگیری عوامل زيان آور محيط كار