دوره آموزشی مجازی یادگیری نرم افزار MSP

📌سايت يادگيري و آموزش مجازي amz.ir
💎دوره آموزشی مجازی یادگیری نرم افزار MSP

✅ محتواي موقتا رايگان و آزمون آنلاین
✅ گواهينامه از ICB ايتاليا

🎯لينك دسترسي
https://goo.gl/87vmyN
☎️02188628046