توان افزایی مشاوران ایزو

📌
ميخواهيم ٢٠ سال تجربه مشاوره و مميزي ايزو را در ده جلسه خلاصه كنيم!

💎 توان افزایی 
مشاوران ایزو 

✅ دکتر مهدی رفتاری
✅ گواهینامه ICB
✅ دوشنبه ها ٤ تا ٨

‏https://goo.gl/NMtQF2
☎️ 02188628046