دوره مدیریت ریسک

دوره مدیریت ریسک

✅با رویکرد های
▪️مدیریت استراتژیک
▪️مدیریت پروژه
▪️سیستم مدیریت کیفیت

✅مدرک دوره از ICB ایتالیا

✅آبان ماه 97

🔴ظرفیت محدود

لینک ثبت نام در دوره
https://goo.gl/isbjAn
☎️ 02188628046