انتقال سرممیزی استاندارد ISO 14001:2015

💎انتقال سرمميزي ايزو ١٤٠٠١:٢٠١٥

✅ تحت اعتبار IRCA و CQI

✅ مدرس : 

دكتر Howie NG 
دکتر مهدی رفتاری
مهندس کامران پژوهنده

✅ ١٧ آبان ٩٧ 

☎️ 02188628046

     02188628029